Değişik Su-çimento Oranlarının Uçucu Küllü Betonların Basınç Dayanımına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-06-14
Yazarlar
Alhamss, Omar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Uçucu küller, yıllardır inşaat ve yapı sektöründe, betonlarda katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Beton dayanımını arttırmak için, çok sayıda kimyasal ve mineral katkı maddesi kullanılmaktadir. Doğallığı ve endüstriyel atık olması açısından, uçucu küllerin, diğer puzolanlardan, betonda kullanılmasının daha çok farklı kılan ve detaylı araştırılması gerektiren bir özelliktir, sanayi atık olması sebebiyle atmosfere bırakılması halinde hava kirliliğine yol açar, bu yüzden betonda katkı maddesi olarak kullanılması çevre dostu bir uygulama olduğu görülür, ayrıca betondaki reaksyonlardan çıkan CO2’in miktarını azalttığı da biliniyor. iki tip uçucu kül, yüksek kireç içerikli uçucu kül (C sınıfı) ve düşük kireç içerikli uçucu kül (F sınıfı) kullanılmıştır. uçucu küllü betondan elde edilen sonuçları karşılaştırmak ve tam basınç dayanımı ve alkalinitesindeki değişiklikleri kontrol etmek ve değerlendirmek için külsüz betondan üçüncü bir grup daha üretilmiştir, altı farklı su-bağlayıcı oranları kullanılmıştır. Ayrıca, numunelerin pH’ini ölçmek için iki yöntem uygulanmıştır, beton tozu çözeltisi yöntemi ve çıkarılmış boşlık suyu yöntemi. Betonun boşluk suyunu elde etmek için, Yüksek Basınçlı Boşluk suyu çıkarma cihazı, diye özel bir alet kullanılmıştır, çok yüksek basınç altında numuneden sıkıldan boşluk suyunun pH’i ölçülür Testler (7 gün, 28 gün ve 90 gün) üç farklı yaş için yapıldı.
In this study, the relation between fly ash added concretes and different water to cement ratios is invastigated. Fly ash is a mineral admixture used to improve the properties of Fly ash is used, as mineral admixture material in concrete. Many chemical and mineral admixtures are used to increase the compression strength of concrete, for its being natural and industrial waste, fly ash is considered to be one of the puzzolans to be invastigated and studied for the concrete industry. As industrial waste, it can risk the environmental cleaning in case it is left to atmosphere, so using it in concrete as admixture is one of environmental friendly applications, moreover, it is known that fly ash reduces the amount of CO2 being released to the atmosphere as a result of the reactions in concrete. In this research, the behavior of fly ash added concretes is investigated. Two types of fly ash were used, high lime conctent fly ash (C class) and low lime content fly ash (F class). To compare the obtained results and evaluate them precisely, a third group of fly ash free concrete was produced to control the changes in compression stregnth and the alkalinity of fly ash added concretes, six different water-to-binder ratios were used. However, to measure the pH of the specimens two methods of measurements were applied, powder solution method and extracted pore solution method, High Pressure Pore solution extraction device was used in this method. The tests were performed for three different ages ( 7 days, 28 days and 90 days).
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
uçucu küller, mineral katkı, boşluk suyu, fly ash, mineral admixture, Pore solution
Alıntı