Endüstriyel Otomasyonda Bir Bulanık Mantık Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yakupoğlu, Bülent Süreyya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu tez de endüstriyel uygulamalarda geniş bir uygulama sahası bulan bulanık mantık kontrolörler incelenmiş ve bulanık mantık, bir saç kesme sürecine uygulanmıştır. Sac kesme süreçleri genelde programlanabilir lojik kontrolörlerle(PLC) kontrol edilirler. Bu çalışmada, sürece alternatif bir bulanık mantık kontrol metodu geliştiridi ve uygulandı. Bu tezde sac kesme sisteminin çalışması özellikleri açıklandı. Sacın oluşturduğu sehimi tanımlamada dört adet dijital algılayıcı yerine bir adet ultrasonik algılayıcı kullanıldı. Yeni sistemin benzetişimi MATLAB-SIMULINK programı kullanılarak yapıldı. Bulanık mantık modeli sisteme uygulandı. Bu model kullanılarak bulanık mantık performansı hesaplandı. Benzetişim modeli ile bulanık mantık konrtrolörlerin daha iyi performans karakteristiklerine sahip olduğu gösterildi. Yeni sistemin parametre değişimlerine ve ani kötü etkilere daha az duyarlı olduğu görülür. Sac kesme süreci kontrolü yüksek çalışma hızlarında çalışabilmiştir.
In this thesis a fuzzy logic and fuzzy logic controllers are studied and, their applications on a strip-steel rolling and cutting process is investigated. Generally strip-steel cutting process is controlled by programmable logic controllers (PLC). In this study, a fuzzy logic control method is developed and proposed as an alternative to this process. This thesis commences with the presentation of the properties of strip-steel cutting process. Instead of four digital sensors, an ultrasonic sensor is used for defining the catanery. The simulation of the new system is achieved by using MATLAB-SIMULINK program. Fuzzy logic model is inserted in to the system model. The fuzzy control performance is computed by using the model described above. It is shown on simulation model that, fuzzy logic controller provides better performance characteristics. The new system is less sensitive to the parameter variations and disturbances. It is also capable to control the cutting process in higher speeds, which means higher productivity.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
PLC, Fuzzy Logic, PLC, Fuzzy Logic
Alıntı