Akıllı Binaların Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Civan, Ulaş
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
“Sürdürülebilir” ve “Akıllı” kavramlarının; sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda sıklıkla birarada kullanıldığı görülmektedir. Bir binanın sürdürülebilir olması için akıllı sistemlere sahip olması gerekmediği gibi, bu sistemlerin varlığı da sürdürülebilir bir bina olduğunu göstermeyecektir. Bu durum, akıllı binaların sürdürülebilirlik kriterlerine ne ölçüde uygun oldukları sorusunu beraberinde getirmektedir. Bu çalışma çerçevesinde, öncelikle akıllı binalar, çevresel sürdürülebilirlik ve temel çevresel sürdürülebilirlik kriterleri açıklanmıştır. Ardından, başlıca çevresel bina değerlendirme metodları olan BREEAM, BEPAC, HK-BEAM ve LEED; genel özelliklerine ve değerlendirme sistemlerine değinilerek karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu metodların temel çevresel sürdürülebilir tasarım ilkeleri doğrultusunda yapılan analizi sonucunda; akıllı bir binanın çevresel sürdürülebilirlik açısından incelenmesine yönelik bir yaklaşım oluşturulmuş ve seçilen akıllı bina örnekleri üzerinde uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, akıllı binaların çevresel sürdürülebilirliğe büyük oranda katkı sağlayabileceklerinin altı çizilerek, buna bağlı yorum ve düşüncelere yer verilmiştir.
It is seen that concepts of “sustainable” and “intelligent” are often used together while speaking of sustainability. A building would not need to possess intelligent systems to be sustainable and the possesion of these systems would not show that a building is sustainable either. This state comes with the question if intelligent buildings are suitable for the criteria of sustainability or not. In the course of this study, intelligent buildings, environmental sustainability and the main criteria of environmental sustainability are explained firstly. Then, the main environmental assesment methods, BREEAM, BEPAC, HK-BEAM and LEED are explained in terms of their contents and assessment systems and compared depending on these aspects. These four methods are then analyzed using the criteria of environmental sustainability and an approach for assessing intelligent buildings in terms of environmental sustainability is established and carried out on the examples of intelligent buildings chosen for this subject. At the end of the thesis, it is stated that intelligent buildings can contribute greatly to environmental sustainability, and the comments and notions related to the subject are given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Akıllı Binalar, Çevresel Sürdürülebilirlik, Çevresel Bina Değerlendirme Metodları, Intelligent Buildings, Environmental Sustainability, Environmental Building Assesment Methods
Alıntı