Öngerilmeli Bileşik Silindirdeki Burulma Dalga Yayılımına Temas Koşullarının Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Kepçeler, T.
Öztürk, A.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde öngerilmeli cisimlerde üç boyutlu doğrusallaştırılmış elastik dalga yayılımı teorisi (ÜDEDYT) uygulanarak öngerilmeli sonsuz uzun bileşik silindirlerde burulma dalga yayılımına silindirler arasındaki temas koşullarının ideal olmamasının etkisi öğrenilir. Bu etki bileşik silindirlerdeki farklı öngerilmcler, geometrik ve mekanik parametreler için incelenir. Silindirlerin malzeme özellikleri Murnaghan potansiyeli ile verilir.
Within the framework of the piecewise homogeneous body model with the üşe of the threedimensional linearized theory of elastic waves in the initially stressed bodies (TLTEWISB) the torsional wave propagation in the pre-stressed compound circular cylinders is investigated. İt is assumed that the elasticity relations of the materials of the cylindcrs are given through the Murnaghan potential. The influence of the incompleteness of thc contact conditions on the interfacc surface between the cylinders on the torsional wave propagation in those is investigated. This investigation is made for various initial stresscs in components and for various geometrical and mechanical paramcters ofthe cylinders.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Burulma dalga yayılımı, Öngerilme, Murnaghan potansiyeli, İdeal olmayan temas koşulları, Bileşik silindirler, Torsional wave propagation, Pre stress, Murnaghan potential, Incomplete contact conditions, Compound cylinders
Alıntı