Prefabrike Betonarme Panolu Yapıların Sismik Tasarımı, Onarım Ve Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Elgül, Şener
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, prefabrike panolu yapıların tasarımı ve deprem etkisi altındaki davranışları incelenmiştir. Prefabrikasyon, prefabrike yapıları oluşturan elemanlar ve taşıyıcı sistemler hakkında bilgiler verilerek, prefabrike panolu yapıların birleşimleri ve depreme dayanıklı tasarımı, “TS 9967” ‘deki konstrüktif kurallar ışığında irdelenmiştir. Prefabrike panolu yapılardaki yatay ve düşey ek yerleri üzerinde çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan statik ve dinamik yükleme deneyleri ele alınarak, ek yerlerinin çeşitli parametreler altındaki değişimleri incelenmiştir. Ayrıca farklı deprem yönetmeliklerindeki hesap kuralları incelenip; prefabrike panolu bir yapıya etki eden deprem yüklerinin, bina toplam yüksekliğine ve zemin türlerine göre sayısal değişimleri gösterilmiştir. Panolu sistemler hakkında verilen bu bilgilerin ışığında, döşeme ve duvar panolarından oluşan çok katlı bir konut binasının, SAP 2000 programı yardımı ile yatay ve düşey yükler altında analizi yapılmıştır.
In this study, the design of the prefabricated panel-wall structures and their behaviours under seismic effects are examined. The components and the strong design of the prefabricated panel-wall structures are discussed under the light of construction rules in “TS 9967” by giving information on prefabrication, components of the prefabricated panel-wall structures and the structural systems. The change of the joints under various parameters are examined by considering the static and dynamic loading experiements executed by various researchers on lateral and vertical joints on the prefabricated panel-wall structures. Moreover, the calculation rules in different seismic regulations are examined; the numerical change of the seismic loads affecting a prefabricated panel-wall structure depending on the total height of the building and soil types is shown. Under the light of this information given on panel-wall structures, a dwelling building composed of flooring and wall panels is analized under the lateral and vertical loads through the help of SAP 2000.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Prefabrikasyon, Panolu Yapılar, Sismik Tasarım, Prefabrication, Panel - Wall Structures, Seismic Design
Alıntı