Kanal Ile Çevrelenmiş Pervanede Kanal Profili Ve Diğer Geometrik Parametrelerin Verime Etkisi

dc.contributor.advisor Kavsaoğlu, Duygu Erdem, Mehmet Ş. tr_TR
dc.contributor.author Yılmaz, Serdar tr_TR
dc.contributor.authorID 10028407 tr_TR
dc.contributor.department Uçak ve Uzay Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Aerospace Engineering en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 20.02.2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-10T11:21:49Z
dc.date.available 2015-06-10T11:21:49Z
dc.date.issued 26.02.2014 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Pervaneli itki sistemlerinin bir kanal içerisine yerleştirilmesi 20. yy. ikinci yarısında ortaya atılmış ve gerek hava gerekse deniz taşımacılığı uygulamalarında yer almaya başlamıştır. Kanal, pervanedeki uç etkilerinden kaynaklanan kayıpları önleyerek itkiyi arttırıcı rol oynar. Kanal geometrisi aynı zamanda rotora etkiyen hız ve basıncı belirlediğinden fan verimi üzerinde önemli etkileri vardır. Bu tip uygulamalarda kullanılan kanallar genellikle aerodinamik kanat profillerine sahiptirler. Düşük hız uygulamalarında kullanılan kanal geometrisi, daralan bir yapıda ise kanal içerisindeki akışı hızlandırır ve itkiye katkı sağlamaktadır. Kanal içi pervane uygulamaları günümüzde özellikle düşük hız uygulamalarında tercih edilmekte ve DİK yapabilen uçaklar, hava yastıklı vasıtalar, uçan platformlar ve helikopter kuyruk rotorları gibi birçok alanda kullanılmaktadır. DİK yapabilen uçaklara ve helikopterlere olan ilginin artmasıyla birlikte bu konu üzerine yapılan bilimsel araştırmalar da artmaktadır. Ayrıca itki sistemlerinin kanal ile çevrelenmesi sonucunda daha güvenli uygulamaları oluşmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve bilgi birikimi sayesinde günümüzde başarılı kanal içi pervane sistemlerinin uygulandığı DİK yapabilen insanlı/insansız hava aracı ve helikopter uygulamaları bulunmaktadır. Bu çalışmada, bir insansız hava aracının itki sistemi olarak kullanılması öngörülen, kanal içerisine yerleştirilmiş bir pervanenin performansına etki eden geometrik parametrelerin kalkış ve yatay uçuş şartlarında deneysel olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Seçilen farklı kanal geometrileri için akış alanı ve performans verileri incelenmiş; pervane uç açıklık oranı, sabit kanatlar (stator) gibi diğer geometrik parametrelerin etkileri de göz önüne alınmıştır. İTÜ Trisonik Araştırma Laboratuvarı Eiffel tipi, açık devre rüzgâr tünelinde gerçekleştirilen çalışmada, bir kuvvet duyargası aracılığıyla pervane ve kanala etki eden eksenel kuvvetler, bir tork duyargası aracılığıyla ise motor çıkışındaki tork ve devir sayısı ölçülmüştür. Akış yapısının incelenmesinde sıcak tel anemometresi, yüzey basınç prizleri ve basınç tarayıcı sistemler kullanılmıştır. Kanal modelleri CNC tezgâhı kullanılarak pleksiglas malzemeden üretilmiş, rüzgâr tüneline pervaneden bağımsız olarak sabitlenmiştir. Pervane ve elektrik motorunu ve duyargaları içerisinde barındıran motor kovanı ise ikinci bir bağlantı kolu aracılığıyla tünele yerleştirilmiştir. Bu sayede kanala ve pervaneye etki eden kuvvetler ayrı ayrı ölçülebilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Performance characteristics and velocity field of a ducted propeller in hover and axial flight conditions are investigated experimentally. Five different circular duct shapes has been tested. Effect of duct geometry is studied by means of measurements at various flow conditions. Velocity field upstream and downstream of the propeller, axial force acting on each component of the propulsive system, rotor speed and torque are measured. Pressure distribution on duct inner and outer surfaces is also investigated. Experimental results obtained for open and ducted propellers are compared. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4713
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Verim tr_TR
dc.subject Pervane tr_TR
dc.subject Kanal tr_TR
dc.subject Kanal Geometrisi tr_TR
dc.subject Kanal Profili tr_TR
dc.subject Kanal içi Pervane tr_TR
dc.subject Kanal içi Fan tr_TR
dc.subject Dikey İniş Kalkış tr_TR
dc.subject Rüzgar Tüneli Testi tr_TR
dc.subject İtki tr_TR
dc.subject Tork tr_TR
dc.subject Hız Dağılım tr_TR
dc.subject Yüzey Basıncı tr_TR
dc.subject Performance en_US
dc.subject Velocity Distribution en_US
dc.subject Torque en_US
dc.subject Thrust en_US
dc.subject Wind Tunnel Test en_US
dc.subject Ducted Fan/Shrouded FanVertical Take-off and Landing en_US
dc.subject Ducted Propeller/Shrouded Propeller en_US
dc.subject Duct Airfoil Profile en_US
dc.subject Shape en_US
dc.subject Duct en_US
dc.subject Propeller en_US
dc.subject Surface Pressure en_US
dc.title Kanal Ile Çevrelenmiş Pervanede Kanal Profili Ve Diğer Geometrik Parametrelerin Verime Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effects Of Duct Geometric And Other Parameters On Ducted Propeller Performance en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
14342.pdf
Boyut:
2.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama