Pirol, Karbazol, İndol Ve Tiyofen’ İn Karşılaştırmalı Polimerizasyonu Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Ustamehmetoğlu, Belkıs tr_TR
dc.contributor.author Aydemir, Nihan tr_TR
dc.contributor.authorID 422800 tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-02-02 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-16T12:03:36Z
dc.date.available 2015-06-16T12:03:36Z
dc.date.issued 2012-02-03 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, pirol (Py), karbazol (Cz), indol (IN) ve tiyofen (Th) monomerleri elektrokimyasal olarak, potansiyeldinamik (PD), potansiyelstatik (PS) ve galvanostatik (GS) yöntemleri ile polimerleştirildi. karşılaştırma parametreleri olarak çözücü elektrolit, yöntem ve polimerizasyon yöntemleri seçildi. Elde edilen polimerin iletkenlik ve tersinirlikleri Döngüsel voltametri (CV), empedans ve kapasitans değerleri elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) yöntemleri ile tayin edildi. Her polimer için en tersinir ve kapasitif filmlerin elde edilme yöntemleri belirlendi ve bu yöntemlere ait eşdeğer devre çizimleri yapıldı. Her bölümün darvranışı, ohmik direnç (Rs), yük transfer direnci (Rct), spesifik kapasitans (Csp), elektronik ve iyonik taşıyıcıların difüzyon katsayısı (W) gibi klasik elektriksel terimlerle ifade edildi. Optik bant açıklıkları spektroelektrokimyasal spektroskopi (SEC) ölçümlerden faydalanılarak gerçekleştirildi. Yüzey morfolojileri atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ile çekilen mikrogarfikler yardımıyla incelendi. tr_TR
dc.description.abstract In this study, pyrrole (Py), carbazole (Cz), indole (IN) and thiophene (Th) were polymerized via potentiodynamical (PD), potentiostatical (PS) and galvanostatical (GS) methods under solvent/electrolyte and the polymerization time parameters. Conductivity and reversibility of polymers were determined by cyclic voltammetry (CV), impedance and capacitance values were investigated by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Conditions of obtaining best reversible and most capacitive film were determined for each polymer, equivalent circuits of these polymerization methods were plotted. Behaviour of each part simulated by the classical electrical terms such as ohmic resistance (Rs), charge transfer resistance (Rct), double layer capacitance (Cdl), specific capacitance (Csp) diffusion coefficent of electronic and ionic carriers (W). Transitions between the parameters are built in series or parralels. Optical bandgaps were determined via results of spectro electrochemistry (SEC) measurements. Atomic force microscope (AFM) micrographs were investigated for the surface characterization. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5558
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Polipirol tr_TR
dc.subject Polikarbazol tr_TR
dc.subject Poliindol tr_TR
dc.subject Politiyofen tr_TR
dc.subject Döngülü Voltammogram tr_TR
dc.subject Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi tr_TR
dc.subject Eşdeğer Devre diagramları tr_TR
dc.subject Atomik Güç Mikroskobu tr_TR
dc.subject Spektroelektrokimya tr_TR
dc.subject Polypyrrole en_US
dc.subject Polycarbazole en_US
dc.subject Polyindole en_US
dc.subject Polythiophene en_US
dc.subject Cyclic Voltammetry en_US
dc.subject Electrochemical Impedance Spectroscopy en_US
dc.subject Equivalent Circuit Diagram en_US
dc.subject Atomic Force Microscope en_US
dc.subject Spectro electrochemistry en_US
dc.title Pirol, Karbazol, İndol Ve Tiyofen’ İn Karşılaştırmalı Polimerizasyonu Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Comperative Electropolymerization And Characterization Of Pyrrole, Carbazole, Indole And Thiophene en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12222.pdf
Boyut:
4.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama