Türk Hazır Giyim Endüstrisinde Tasarım Ve Markalaşma Deneyimleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şen, Bilkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, moda ve tasarım kavramları açıklanarak, dünyadaki hazır giyim endüstrisinin günümüzdeki durumu ve gelecekte olması beklenen durum göz önünde bulundurularak, Türk hazır giyim endüstrisi için tasarımın ve markalaşmanın taşıdığı önem vurgulanmıştır. Tasarım biçimsel şekillendirmenin dışında bir planlama sürecidir. Moda ise içinde sürekli yeniliği barındıran bir kavramdır. 2005 yılında dünya üzerinde tekstil ürünlerine uygulanmakta olan kotalar kalkacaktır. Türkiye gibi ucuz işçi maliyetleri sebebiyle uluslararası hazır giyim firmalarının üretim siparişlerini çeken ülkeler, siparişlerin çok daha ucuz maliyetlerde üretim yapan Çin gibi ülkelere kaymasıyla birlikte zor zamanlar geçireceklerdir. Zira Türk hazır giyim endüstrisinin çok büyük bir kısmı bahsedilen uluslararası firmalara üretim yapmaktadır. Türkiye’nin bu probleme karşı yapması gereken en önemli şey, rekabet ettiği noktanın ucuz maliyetten, tasarıma getirilmesi, bunun sonucu olarak da markalaşma sürecine girmesidir. Türk hazır giyim firmalarından Mavi Jeans ve Bahar Korçan’ın markalaşma sürecleri incelenerel tasarımın markalaşma sürecinde oynadığı rol örneklenmiştir.
In this study, the importance of design and branding for Turkish clothing industry has been underlined by explaining fashion and design concepts and by taking world clothing industry’s today and future into account. Design is a planning process apart from stylistic shaping. However fashion is a concept which hold innovation in itself. In 2005, quotas on textile products will be released all around the world. Countries like Turkey which attract international clothing firms’ production orders by the help of their low labor cost will have troubled times since the production will be shifted to the countries like China which has a very low labor cost as compared to the others. It is known that, Turkish clothing industry mostly works for the international textile companies. The primary goal of Turkey to solve this problem should be shifting its focus point from labor cost to design in order to be in the process of branding. Turkish apparel brands like Mavi Jeans and Bahar Korçan’s branding period has been examined in order to exemplify the role of design in branding.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Moda, Hazır Giyim, Tasarım, Marka, Markalaşma, Fashion, Clothing, Design, Brand, Branding
Alıntı