Betonda Su/çimento Oranının Ve Yükleme Yaşının Sünme Üzerine Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karaoğlu, Timur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada zaman ve yapısal parametrelerden su/çimento oranının betonun viskoelastik davranışına etkileri ele alınmıştır. Üç farklı su/çimento oranına sahip betonlar (w=0.35, w=0.55, w=0.75), herbiri doğrusal viskoelastik bölgede kalacak şekilde mukavemetinin %30’ u olacak şekilde 14.,28.,42. günlerde değişmez eksenel gerilmeler altında tutularak her numunenin iki ayrı yüzünde sünme deformasyonları okunmuş, şahit numunelerden rötre değerleri alınarak bu değerler rötresiz sünme değerleri haline dönüştürülmüştür ve buradan sünme ve rötresiz sünme diyagramları elde edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda betonun davranışının katı cisim modeline uyduğu tespit edilmiş ve bu modele göre yapılan çözümlemelerde sünme fonksiyonları ve Laplace Carson dönüşümleri kullanılarak gevşeme fonksiyonları elde edilmiştir. Bu elde edilen fonksiyonlar incelendiğinde su/çimento oranının artmasıyla sünmenin arttığı, yükleme yaşının artmasıyla ise sünmenin azaldığı tespit edilmiştir.
In this study the effects of water/cement ratio on viscoelastic behavior of concrete was studied. The specimens which have three diffrent water/cement ratio (w=0.35, w=0.55, w=0.75) loaded under constant stress on 14th, 28th, 42nd loading ages and the creep deformations from loaded specimens and shrinkage from the unloaded specimens are read on two sides of specimens. The diagrams of creep and creep without shrinkage diagrams are drawn from these data. The behavior of the concrete is observed and it is seen that the behavior is appropriate for solid material reology. According to this reology, the creep function is obtained and by using the Laplace-Carson transformation, the relaxation function is also obtained. When we observed these functions and the diagrams, creep increases with the increasing of water/cement ratio and creep decreases with the increasing of loading age.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Sünme, sünme fonksiyonu, gevşeme fonksiyonu, beton, Creep, creep function, relaxation function, concrete
Alıntı