Kırmızı Pul Biberlerde Mikoflora Ve Aflatoksin Oluşumuna Bölgenin Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ermiş, Özlem C.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada ülkemiz ekonomisi için önemli bir ürün olan kırmızı pul biberin direkt ve NaCl, KCl, saf su kullanılarak hazırlanan % 75, % 85 ve % 100 bağıl nem koşullarında 15 gün depolanan örneklerinde bölge farklılıkları sonucu oluşabilecek nem, pH, mikoflora ve Aspergillus flavus tespiti ve direkt örneklerde aflatoksin varlığı araştırılmıştır. Bu amaçla; 8 adet Antep, 6 adet Adana, 8 adet Maraş, 6 adedi İsot (yağda kavrulmuş) olmak üzere 14 adet Urfa toplam 36 adet kırmızı pul biber örneği üretim bölgelerinden temin edilmiştir. Örneklerde toplam küf sayısı, mikoflora ve Aspergillus flavus tespiti için Dilüsyon Yönteminden yararlanılmıştır. Toplam küf sayısı, direkt ekim, %75, %85 ve %100 bağıl nem koşullarında sırasıyla, 2?102 - 3?105 cfu/g, 1?102 - 1?105 cfu/g, 2?102 - 3?107 cfu/g ve 1?102 - 7?107 cfu/g arasında bulunmuştur. Mikoflora; direkt ekilen örnekler ile farklı bağıl nemli ortamlarda depolanan örnekler arasında az çok farklılık göstermekle birlikte ağırlıklı olarak Aspergillus spp., Eurotium spp. ve Penicillium spp. küflerinin türlerinden oluşmuştur. Direkt analize alınan örneklerin % 47’sinde Aspergillus flavus varlığı belirlenirken, İsotlarda ise canlı Aspergillus flavus’a rastlanmamıştır. Bulgular aflatoksin açısından değerlendirildiğinde tüm bölgelerde aflatoksinli örnek sayısının düşük olduğu, ancak aflatoksin miktarının limitlerin üzerinde olduğu görülmüştür.
In this study; a total of 36 samples of red pepper grown in Adana, Antep, Maraş and Urfa was examined to determine mycoflora and aflatoxin formation in direct planting and different relative humidities. 75 %, 85 % and 100 % relative humidity was supplied with NaCl, KCl and pure water, respectively. Moisture content, pH, mycoflora, growth of Aspergillus flavus and the presence of aflatoxin was determined in 6 Adana, 8 Antep, 8 Maraş and 14 Urfa ( 8 of 14 was İsot which was added oil while producing.) direct samples and samples which was stored in different relative humidity in 15 days. Dilüsion method was applied for determined total fungal count and detection of mycoflora and Aspergillus flavus. Total fungal counts were found to be between in 2?102 - 3?105 cfu/g, 1?102 - 1?105 cfu/g, 2?102 - 3?107 cfu/g ve 1?102 - 7?107 cfu/g for direct and stored in different relative humidity, respectively. In general, the mold flora were dominated by Aspergillus spp. Eurotium spp and Penicilium spp. While Aspergillus flavus were not found in İsot the contamination rations of direct samples with Aspergillus flavus were determined 47 %. The number of samples with aflatoxin is quite low, but the level is above the limits.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Kırmızı pul biber, toplam küf sayısı, mikoflora, Aspergillus flavus, aflatoksin, Red pepper, total fungal count, mycoflora, Aspergillus flavus, aflatoxin
Alıntı