Etanol - Dizel, Biyodizel - Dizel Yakıt Karışımlarının Kullanımının Motor Performansına Etkilerinin Deneysel Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-04
Yazarlar
Ejder, Süleyman Bulut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, gelecekte fosil kaynaklı yakıtlara alternatif olarak kullanılması düşünülen etanol ve biyodizel yakıtların bir direkt püskürtme sistemine sahip dizel traktör motorunun farklı karışım oranlarında test edilmesi suretiyle performans karakteristiklerinin değişimleri elde edilmiştir. Mevcut biyodizel – dizel ve etonal – dizel yakıtları farklı oranlarda birbirlerine karıştırılması suretiyle test motorunun motor momenti, motor gücü, özgül yakıt tüketimi ve toplam verim olarak sınıflandırılan performans karakteristiklerine ulaşılmıştır. Deney motorunun yüklenmesi Schenk 130kW marka ve tip bir elektromanyetik fren ile yapılmıştır. Alternatif yakıt deneylerinde önce motor, referans dizel yakıt ile test edilmiş ve elde edilen bu performans karakteristikleri motorun alternatif yakıt deneylerinde referans oluşturmuştur. Her bir yakıt karışımı için yapılan deney sonuçları referans karakteristikleri ile karşılaştırılmış ve sonuçlar grafikleme yöntemi ile sunulmuştur.
In this study, different types of ethanol and biodiesel, as an alternative fuel instead of fossil fuels, are tested on a tractor with a direct diesel injection system diesel engine to obtain variations of performance characteristics for different mixtures rates. Each mixture is tested on the experiment engine and then performance characteristics of motor are obtained that are classified engine moment, engine power, specific fuel consumption and thermal efficiency.A Schenk electromagnetic brake of type 130W is used to load the engine. In testing process; firstly engine is tested with reference fuel called Diesel No2 and then these performance characteristics form referance values for mixtures. For each fuel mixture, the testing results are compared with referance characteristics and finally they are presented as graphics method .
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Biyodizel, Etanol, Alternatif yakıtlar, Direkt püskürtme sistemi, Performans karakteristikleri, Traktör, Elektromanyetik fren, Biodiesel, Ethanol, Alternative fuels, Direct diesel injection system, Performance characteristics, Tractor, Electromagnetic brake
Alıntı