Süperakışkanlaştırıcılı Ve Mineral Katkılı Taze Çimento Hamuru Ve Harçların Reolojisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İşsever, Fethi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Gelişen beton teknolojisinde, taze betonun işlenebilirliği ve kıvamının ayarlanması büyük önem kazanmıştır. Betonun reolojisini incelerken çimento hamuru ve harcın reolojisini bilmek gerekmektedir. Beton, viskoz bir sıvı cisim kabul edilen çimento hamuru içinde dağılmış agregadan oluşur. Süperakışkanlaştırıcılar betonun reolojik özelliklerini geliştirmek için beton teknolojisinde uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Üçüncü nesil veya yeni kuşak süperakışkanlaştırıcılar akışkanlık özelliğini artırmakla kalmayıp bu özelliğin ve işlenebilirliğin daha uzun süre korunmasına imkan sağlamışlardır. Ayrıca bu süperakışkanlaştırıcılar, işlenebilirlik ve kıvamın ayarlanmasında uçucukül, silika dumanı veya yüksek fırın cürufu olarak bilinen mineral katkılarla birlikte kullanıldığında daha etkili olmaktadırlar. Bu çalışmada kendiliğinden yerleşen beton süperakışkalaştırıcı katkısı, Orhaneli uçucukülü ve mikrosilika (silis dumanı) kullanılmıştır. Çimento hamuru ve harçlar olmak üzere iki tür deney serisi uygulanmış olup bu serilerde süperakışkanlaştırıcı, üçucukül ve mikrosilikanın (mineral katkılar) farklı dozajları kullanılarak en uygun işlenebilirlik ve kıvama sahip karışımlar elde edilmeye çalışılmıştır. Eşik kayma gerilmesi ve viskozite, eş-eksenli (koaksiyal) bir viskozimetre kullanılarak ölçülmüş, klasik deneylerden yayılma deneyi ile de çimento hamuru ve harçların yayılma miktarları bulunmuştur. Daha sonra, eşik kayma gerilmesi, viskozite ve yayılma gibi reolojik özellikler arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
Due to the development in concrete technology, the importance of workability and consistency of fresh concrete became more important. While investigating of the rheology of fresh concrete, it must be known also rheologies of cement paste and mortar. Concrete is composed of dispersed agregates spread in the cement paste. In order to improve the rheological properties of concrete superplasticizers have been used in the concrete technology for many years. New generation superplasticizers exhibit flowing properties as well as retension of these properties for a longer time. These superplasticizers used for improving the workability and concistency of fresh concrete are more effective with fly ash, micro-silica, or high blast furnace. In this study a self compacting superplasticizer, Orhaneli fly ash and microsilica (silica fume) were used. Two kind of experimental series were applied. One of them was carried out on the cement paste and the other was on the mortar. In these experiments, different dosages of superplasticisers, fly ash, and micro-silica for determining the most suitable workability and consistency of fresh cement paste and mortar were tested the shear stress and viscosity were measured by using a co-axial viscosimeter. Spread distance of cement paste and mortar were found by classical slump flow experiments. The relationship between the rheological properties obtained by the viscosimeter and by the slump flow test were investigated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Taze Beton, Reoloji, Süperakışkanlaştırıcı, Viskozite, İşlenebilirlik, Fresh Concrete, Rheology, Superplasticizer, Viscosity, Workability
Alıntı