Kireç Harç Ve Sıvaların Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Mavi, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kireç harç ve sıvaların özellikleri, fiziksel ve mekanik deneyleri ile birlikte rötre, ultrases hızı ve buhar geçirgenlik deneyleri yapılarak incelenmiştir. Kirece bazı çağdaş katkı malzemeleri katarak özelliklerinin ne yönde iyileştirilebileceği araştırılmıştır. Bu amaçla, farklı cins ve miktarda katkı maddeleri katılarak dokuz adet karışım elde edilmiştir. Deney sonuçları ve literatürdeki çalışmalar incelendiğinde kireç harç ve sıvaların fiziksel ve mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi ile modern yapılarda ve eski eser restorasyonlarında yeniden yaygın kullanıma kazandırılabileceği sonucuna varılmıştır.
In this research, properties of lime mortars and plasters are examined by doing the experiments of both physical and mechanical experiments, shrinkage and steam permeability experiments. It is searched that, which modern additives should be added to lime to improve the properties of lime mortars and plasters in which way. Nine kinds of mixtures are prepared that include different types and quantities of additives. The results and the works in literature were examined and reached the conclusion that, it is possible to use lime mortars and plasters in the modern building constructions and ancient buildings restoration if the physical and mechanical properties of lime mortars and plasters improved.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Kireç Harç ve Sıva, Rötre, Buhar Geçirgenlik, Lime Mortar and Plaster, Shrinkage, Steam Permeability, Additive
Alıntı