Gedikpaşa Çilavcı Sokak Ve Çevresinde Sıhhileştirme Çalışması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sağlık, Emine
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
İstanbul’un Eminönü İlçesi’ne bağlı semtlerden biri olan Gedikpaşa, tarih boyunca Ermeni, Rum ve Müslüman halkın birarada yaşadığı ve bunların kültürel özellikleri ve yaşam tarzlarıyla zengin bir fiziksel çevre yarattıkları, geçmişi oldukça eskiye dayanan bir yerleşmedir. 15 yy’dan başlayarak İstanbul için önemli bir bölge olan semt esas gelişimini 19 yy’da tamamlayarak en canlı ve parlak dönemini yaşamıştır. 1960’lardan sonra bölgeye yerleşen atölye işleviyle birlikte fiziksel ve sosyal yapıda değişim başlamıştır. Günümüzde ise semt tarihi özelliklerini giderek kaybetmektedir. Çalışma kapsamında, bölgenin giderek yok olan tarihi özelliklerinin saptanması ve bu özellikleri koruyan bir sıhhileştirme projesinin hazırlanması amaçlanmıştır. Bölgenin taşıdığı kültürel ve tarihi özellikler günümüz koşulları ve yörenin gereksinimleri çerçevesinde değerlendirilerek bölgenin çağdaş bir görüntüye kavuşması için öneriler hazırlanmıştır. Çalışma alanı içinden seçilen Çilavcı Sokağ’ın incelenmesi ile korumaya yönelik öneriler için daha sınırlı bir alanda çalışma olanağı sağlanmıştır.
Gedikpaşa, which has a history dating back to Byzantine period, is one of the cosmopolitan locations of the historical peninsula where Armenian, Greek and Muslim people lived together for years and these groups created an original architectural identity with their cultural characteristics and life styles. The district, which is an important region for İstanbul starting from 15th century, completed its’ real development in 19th century and lived its’ most vivid and bright period. With the workshop function settling in the region after 1960’s, a change in the physical and social structure had started. In present, the district is gradually loosing its’ historical characteristics. Within the range of this work, determination of the historical characteristics which are gradually vanishing, and preparing a rehabilitation project to conserve these characteristics, are aimed. The cultural and historical characteristics are evaluated in the frame of today’s conditions and the region’s requirements, and proposals are prepared to obtain a modern vision in the region. In order to study in details all aspects related to the region a particular street (Çilavcı Street ) is chosen and proposals for interventions are discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Sit Koruma Projesi, Gedikpaşa, Sıhhileştirme, Rehabilitation Project, Gedikpaşa, Rehabilitation
Alıntı