Yazılımda Kod Gözden Geçirme Sürecinde Kod Kalitesi Ölçümünün Sürece Ve Yazılım Kalitesine Etkisinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-09-10
Yazarlar
Alptekin, Mustafa Turgay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışmanın amacı, orta çaplı bir yazılım firmasında, hali hazırda sübjektif bir biçimde uygulanan kod gözden geçirme sürecini, bazı yazılım ölçütlerinin ölçülmesiyle desteklenerek kod kalitesinde artış sağlanması ve çalışanların kod gözden geçirme sürecine alakalarının arttırılmasıdır. Çalışmada ilk olarak, kod kalitesinin yazılım ölçütleri bazında ölçüsü ve çalışanların kod gözden geçirmelerine olan ilgileri alınmıştır. İkinci aşamada kod kalitesi, yazılım ölçütleri ve CASE aracı kullanılmasıyla ilgili eğitim düzenlenmiş, son olarak tekrar ölçüm yapılıp sonuçlar değerlendirilmiştir. Nesneye odaklı yazılım ölçütü olarak hem akademik hem ticari dünyada geniş kapsamda kullanılan Chidamber&Kemerer yazılım ölçütleri kullanılmıştır. Yazılım ölçütlerinin ölçülmesi, şirketin projelerde kullandığı dile uygun bir CASE aracı ile sağlanmıştır. Çalışanların bu çalışmalar sonucunda kod gözden geçirmelere olan ilgilerini ölçmek için ilgi aşamaları anketi (Stages Of Concern) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda yazılım ölçütlerinin ölçülmesinin hem kod kalitesine hem de yazılım geliştiricilerin bunlara olan ilgisine pozitif yönde etki ettiğini söyleyebiliriz.
The aim of this work is to improve code review process in medium sized software company by supporting software metrics in recent subjective code review process and follow up increase of quality in software code and progressive concern in developers. Firstly, code quality which is based on software metrics and concern value to code reviews are measured. In the second phase of the work, trainings are prepared and applied for teaching about software quality, software metrics and CASE tools in the company wide. At the end, software quality metric and concern values are taken again and evaluated. As software metrics, Chidamber&Kemerer metric suite is used, which is in academic and commercial community widely used. For the measurement of software metrics, a CASE tool is used, which is suitable for the programming language selected in company. Measurement of concern is provided by using Stages Of Concern questionnaire. In the end of the work, it is observed that using software metrics in the code review process have both positive effect on code quality and concern to code reviews of software developers.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
yazılım, kalite, Yazılım kalitesi, Kod kalitesi, Kod gözden geçirme, yazılım ölçütü, Software Quality, Software Metric, Code Review, Code Quality
Alıntı