Yapılarda Oluşan Hasar Biçimleri Ve Nedenleri Ve Yapıların Onarım Ve Güçlendirilmesi Teknikleri İle Bir Yapının Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şirin, Cemal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ülkemizde meydana gelen yapı hasarlarının sebeplerini araştırarak bu konuda alınması gerekli önlemlerin henüz proje aşamasında alarak, yapıların depreme karşı daha dayanıklı olmasının yolları gösterilmektedir. Yapılarda meydana gelen hasarlar sadece tasarım hatasından kaynaklanmadığı, işçilik ve malzeme gibi faktörlerin de önemli kriterler olduğu gözlenmiştir. Sadece işçilik hatası bile bir yapının depremde yıkılabileceğini göstermiştir. Bundan dolayı yapı detaylarına gereken önemi göstermemiz gerektiği vurgulanmıştır. Yapıların onarım ve güçlendirilmesinde ise yapıya yatay rijitliği yüksek olan yeni perde elemanlar ilave ederek, yapımızın deprem güvenliğini sağlanabilmektedir. Yeni ilave edilen elemanlar yapıda ilave burulma etkileri oluşturmamalıdır. Son olarak da yapılan güçlendirme örneği ile bir yapıda güçlendirme yaparken ne tür bir yol izleneceği anlatılmaktadır.
The aim of the this thesis is researching of the reasons of the damaged structures in our country and getting necessary preventions at this subject as just specifying during the project to prevent to making reinforcement project of a building to supply it for being a better situation. Not only planning of buildings but also workmanship and meterails are very important factors for bulding durable structures. It shown that, although fulfilled all necessity factors during building of a qualified structure, the building could be damaged because of inqualified workmanship. So it is emphasized that we have to indicate necessary importance on detail of building. It is good choice to add new shell element for strengthening buildings. It is not wanted that the new additional elements are not constitute the twist affect. Finally it is explained that to strength any buldings what kind of method could be follow.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Yapı hasarları, Onarım, Güçlendirme, Deprem, Damaged building, Repair, Reinforcement, Earthquake
Alıntı