Sialon Katkılı Alumına Esaslı Dökülebilir Refrakterlerin Geliştirilmesi

dc.contributor.advisor Özgen, Serdar tr_TR
dc.contributor.author Yazan, Selçuk Bulut tr_TR
dc.contributor.authorID 423544 tr_TR
dc.contributor.department Malzeme tr_TR
dc.contributor.department Materials en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-02-12 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-11T11:16:42Z
dc.date.available 2015-09-11T11:16:42Z
dc.date.issued 2012-02-15 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Refrakter endüstrisinde meydana gelen hızlı değişimlere paralel olarak dökülebilir refrakterlerin kullanım alanında da büyük bir artış olmuştur.Tuğla refrakterlere göre daha iyi malzeme özellikleri, üretiminin kolay olması ve daha ekonomik olmasından dolayı dökülebilir refrakterlerin kullanım alanları artmıştır. Dökülebilir refrakterlerin geliştirilmesi için kullanılan katkı malzemelerinin araştırmaları gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Nitrür bazlı yüksek teknoloji seramiklerin uygulanma alanlarının artmasıyla Sialon, silisyum nitrür, aluminyum nitrür ve titanyum nitrür gibi yapısal seramiklere ilgide bir artış olduğu gözlenmektedir. Si3N4’ün Al2O3 ve diğer oksit ve nitrürlerle alaşımlandırılmasından oluşan katı eriyik olarak adlandırılan SiAlON ise bunların içinde daha fazla önem kazanmaktadır. Eriyik metal ile cüruf korozyonuna ve alkalilere karşı az ıslanabilirliği sayesinde gelişen direnci sayesinde refrakter malzemelerde fiziksel ve kimyasal özelliklerinde gelişmeler beklenmektedir. Bu çalışmada; metalik silisyum tozunun nitrürlenmesi yöntemiyle sentezlenen Si3N4 tozunun, reaktif Al2O3 ile azot atmosferinde reaksiyon sinterlenmesi sonucu sentezlenen Korundum-SiAlON yapısının, refrakter malzemeye belli oranlarda SiAlON ilavesi ile sinterleme koşulları ve malzeme özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. SiAlON tozu, alumina esaslı dökülebilir refrakter reçete içerisine belirli oranlarda katılmış, bağlayıcı olarak çimento kullanılmıştır. Çalışılan dökülebilir malzemelerin mikroyapısal, fiziksel ve kimyasal özellikleri; piknometre, x-ışını difraktometresi, taramalı elektron mikroskobu, termal analiz, soğukta basma mukavemet ve cüruf testi ile belirlenmiştir. Dökülebilir refrakter malzeme özelliklerindeki gelişmeler analiz edilmiş ve SiAlON katkısı araştırılmıştır. Sonuç olarak, reaksiyon-sinterlemesi yöntemiyle optimum sentezlenme koşulları belirlenerek sentezlenen SiAlON tozunun belirli oranlarda dökülebilir refrakter reçetesine katkı olarak konularak malzeme üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Çalışmalar sonucu numunelere yapılan test sonuçları SiAlON katkısı bulunmayan numunelerle karşılaştırmaları yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Usage and the consumption of the castables were increased by the developments of the refractory.According to,brick refractories,due to its preferable material properties ,rapid usage and more economic increase the importance of the castables refractories .The doped material which is used to development of catables refractories come into prominence day by day. Increasing interest in nitride, sialons, aluminium and titanium nitride has been observed. Sialons, being the solid solutions of Al2O3 in Si3N4 are becoming more and more popular. Limited wettability of Sialons by molten metals and their resistance to corrosion by slag and alkalies is the reason for growing interest in the applications as a companent of refractory material formulations for metallurgy. In this study, Si3N4 powder is obtained by the nitration of metalic silicon powder.The structure of SiAlON, which synthesized eventually sintering of Si3N4 and reactive Al2O3 powders , is added inside the refractory material and research to act on sintering parameter and properties of material. The SiAlON was added to alumina based castable refractories in certain amounts (wt.%), cement was used as the binder. Microstructural, physical and chemical properties of the studied castables were examined by Appearing Porosity, Bulk Density, Cold Crushing Strength, X-ray difractometer and slag tests. The improvement of properties in castables were analysed and SiAlON additions are tried to be optimised. Consequently, The SiAlON powder ,which synthesized by the method of reaction-sintering, was added into alumina based castable refractories in certain amounts as additives and analysed the effect on the material. The end of studying test results comprasion without the contribution of SiAlON. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9331
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Refrakter tr_TR
dc.subject Silisyum Nitrür tr_TR
dc.subject SiAlON tr_TR
dc.subject Refractory en_US
dc.subject Silicon Nitride en_US
dc.subject SiAlON en_US
dc.title Sialon Katkılı Alumına Esaslı Dökülebilir Refrakterlerin Geliştirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Development Of Sialon Doped Alumina Based Castable Refractories en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12293.pdf
Boyut:
2.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama