Ahmet Gazi Ayhan’ın Hayatı Ve Sanat Hayatı

thumbnail.default.alt
Tarih
2009
Yazarlar
Kaymakçıoğlu, Nimet Bülbül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Kayserinin (1921) Endürlük köyünde doğan Ahmet Gazi Ayhan, folklorumuzda önemli bir yeri olan Türk Halk Müziğimize sazıyla, sesiyle ve birikimleriyle eşsiz değerler katmış; yöresinin ezgilerini tarihsel ve kültürel birikimini, ustaca kullandığı sazıyla ifade etmiş usta bir sanatçıdır. Yöresinin türkülerini derlemesi ve yorumlamasının yanıısıra sanatkâr kişiliğiyle birçok önemli ezgiye de imza atmıştır. Bu halk sanatçısının hayatı, sanatçı kişiliği ve sanatını icra etmek için verdiği mücadeleler birçok şahidin diliyle tarihin unutulan sayfalarından çıkartılarak söz konusu olan bu tezin sayfaları arasına girmiştir. Bu tez, bir yönüyle de; 09 şubat 1987 yılında hayata gözlerini kapatan Ahmet Gazi Ayhan'a ait dünün bilgi ve belegelerini gelecek nesillere taşımayı amaçlayan bir hayat öyküsüdür.
Mr. Ahmet Gazi Ayhan was born in Endürlük village in Kayseri, he also has been contributed the unique values by his instrument (saz) and his knowledge level of the sound to our Turkish folk music which is an important place in our folklore. He has been expressed in the instrument has a subtle ,historical and cultural background of his region melodies,moreover, order in this regard have reached virtuoso competence. In addition to the collection and interpretation of the local folk songs also signed many important & popular melodies with his artistry personality. This thesis, in one of it?s aspects, is a life story which aims to carry the information and documents to future generations about Ahmet Gazi Ayhan who passed away on 09th February 1987.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
Anahtar kelimeler
Biyografi, Müzik, Ahmet Gazi Ayhan, Biyografi, Ezgi, Halk müziği, Türk halk müziği, Türküler, Biography, Music, Ahmet Gazi Ayhan, Biography, Intonation, Folk music, Turkish folk music, Folk songs
Alıntı