Keson Dalgakıranlarda Tsunami Tipli Soliter Dalgalar İle Oluşan Basınç Değişiminin Deneysel Olarak İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-08-19
Yazarlar
Okcu, Davut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada tsunami tipli uzun boylu dalgaların düşey yüzlü kıyı yapısı olan kesonlar üzerindeki basınç etkisinin deneysel olarak incelenmesi ve kesonların Marmara denizinde tsunamilere karşı nasıl davrandığı üzerinde çalışılmıştır. İ.T.Ü. Hidrolik Laboratuarında tsunami dalgasının keson yapı üzerindeki basınç etkisini belirlemek için tsunami kanalında bir deney düzeneği kuruldu. Farklı su derinliklerinde korumalı ve korumasız olarak yapılan deneylerde su derinliği az olan yapılarda daha büyük basınçlar oluşmaktadır. Tsunami dalgalarına karşı koyabilecek kıyı yapıları tasarlarken su seviyesi ve üzerindeki yüzeylerin doğru projelendirilmesi çok önem arzetmektedir. Marmara denizinde muhtemel bir tsunami durumunda keson yapıların kullanılmasının herhangi bir mahzuru olmadığı belirlenmiştir.
The purpose of this study is to determine the effects of tsunami waves generated by earthquakes on the vertical coastal structures on Marmara Sea Coast. A tsunami is a series of very long wavelength waves caused by sudden displacement of the sea floor as a result of any tectonic activity. The effects of tsunami waves caused by earthquakes on caisson structures in the Marmara Region are investigated, under which tsunami risk will be determined and rehabilitated. In addition, the protection systems for coastal structures subjected to the possible effects of tsunami waves will be developed. At the end of the study, coastal structures building codes against tsunamis will specially be developed and prepared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Tsunami, Keson yapı, Dalgakıran, Basınç değişimi, Tsunami, Caisson, Breakwater, Pressure
Alıntı