Kısmi Doygun Kumların Tekrarlı Yükler Etkisi Altındaki Davranışları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Elibol, Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Hazırlanan çalışmada, kuru, yarı doygun ve doygun kum numunelerin tekrarlı yükler etkisi altındaki davranışları dinamik üç eksenli dney sisteminde incelenmiştir. Çalışma genel hatlarıyla, geçmiş yıllarda konu hakkında yapılmış çalışmalar, kullanılan deney sisteminin tanıtılması, yapılan deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulmuş sonuç bölümünden oluşturulmuştur. Konu doğrultusunda dinamik üç eksenli basınç deneyi sisteminde orta-ince dane boyutuna sahip kum numuneler farklı doygunluk ve sıkılık değerlerinde, kuru yağmurlama yöntemiyle hazırlanmış, farklı gerilme oranları etkisi altında tekrarlı olarak yüklenmiştir. Ayrıca dinamik deneylerden farklı olarak en büyük elastisite modülü, elastisite modülü azalım ilişkileri ve hacimsel sıkışma modülü ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre, kumların tekrarlı yükler etkisi altındaki davranışını etkileyen en önemli parametrelerden birinin Skempton-B parametresi olduğu belirlenmiştir. B değerinde artışın tekrarlı yükler etkisi altındaki kumların dayanımlarını azalttığı ve buna bağlı olarak ta göçmeye ve sıvılaşmaya daha az yükleme çevrimi sonunda ulaşıldığı yapılan deneylerle belirlenmiştir. Ek olarak B değerindeki artış elastisite modüllerinde büyük oranda azalmaya sebep olduğu yapılan çalışmada belirlenmiştir.
In this study, behaviours of partially saturated, saturated and dry sands under cyclic loading are examined in cyclic triaxial test system. The thesis consists five main parts respectively, literature review, description of test apparatus, interpretation of test data and conclusion which is composed of test results. According to the subject, fine-medium clean sand prepared on dynamic triaxial test apparatus by dry deposition method with different relative densities, and different saturation degrees. Then specimens loaded cyclically by different stress ratios. In addition, the measurements of initial elasticity modulus, degradation of elasticity modulus and bulk modulus performed. When the test results compared, it obvious that one of the most important parameter affects the behaviour of sands under cyclic loading is Skempton-B parameter. When B value increases, cyclic strength decreases and specimen reached to failure criteria, and liquefaction at less number of cycles. In addition to these, the influence of B parameter on elasticity modulus is determined in this study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Kısmi doygunluk, dinamik üç eksenli basınç deneyi, Skempton-B, elastisite modülü, hacimsel sıkışma modülü., Partially Saturation, Dynamic Triaxial Test, Skempton-B, Elasticity Modulus, Bulk Modulus.
Alıntı