Az Katlı Mevcut Betonarme Yapılarda Toptan Göçmenin Önlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-12-02
Yazarlar
Çömlek, Raşit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Aktif bir deprem kuşağında bulunan ülkemizin, çarpık yapılaşmanın hakim olduğu İstanbul gibi büyük şehirlerinde, deprem sonrası rehabilitasyona ihtiyaç duyacak ve kullanılamaz duruma gelecek yapıların sayısının binlerce olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu gerçeğin oluşumundaki en büyük etken söz konusu binaların çoğunun mühendislik açısından eksik ve yanlış hizmet almış, hatta hiç hizmet almamış yapılardan meydana gelmesidir. Bu çalışmanın amacı; İTÜ Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarlarında denenmiş olan ve geliştirilmeye çalışılan, taşıyıcı olmayan mevcut dolgu duvarların, çeşitli yöntemler ile güçlendirilerek taşıyıcı duvarlara dönüştürülmesi yaklaşımının kuramsal olarak değerlendirilmesi ve böylece pratikte uygulanabilmesi için yeterli bilgi birikiminin oluşturulmasıdır. Bunun sonucunda, yapının deprem karşısındaki davranışı iyileştirilerek, söz konusu yapılarda yaşayan milyonlarca insanın can ve mal güvenliğinin, korunması sağlanacaktır.
In Turkey, as a country located on an active seismic zone, where irregular settlements are frequently seen in metropolitan cities as Istanbul, it is an inevitable fact that a hundred thousand of buildings will require rehabilitation or be in bad conditions which would become totally useless after earthquake. The base of this forecasting is the structures which have lack of engineering service or wrong engineering work around this district; even some structures have no engineering service. The aim of this study is to analyze the techniques of transforming the infill walls to structural walls and to supply sufficient information to existing literature in this area of study which has been experienced and currently rectified in ITU Structural and Earthquake Engineering Laboratory. As a result, the life and property of a big mass of citizens who live in these buildings will be in safety by improving the act of structures against the earthquake effects.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Toptan Göçme, Dolgu Duvar, Taşıyıcı Duvar, İtme Analizi, Total Collapse, Infill Wall, Structural Wall, Pushover
Alıntı