Fotovoltaik Çatı Sistemlerinin Tasarımı İçin Bir Model Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-02
Yazarlar
Mutlu, Ayşe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Türkiye’de sera gazı salınımının azaltılması, enerji üretiminde dışarıya bağımlılığın sınırlandırılması ve artan enerji taleplerinin karşılanabilmesi enerji politikalarının gündemini oluşturmaktadır. Bu gündemin bir sonucu olarak yenilenebilir kaynaklarla enerji üretimi binalarda enerji verimliliği politikalarında yerini almıştır. Çatılar fotovoltaik çatı uygulamaları için en verimli yapı yüzeyleridir. Dünyada fotovoltaik çatı uygulamalarına çok sık rastlanmasına rağmen Türkiye’de fotovoltaik çatı uygulamaları nadirdir. Bunun ana nedeni fotovoltaik modüllerin maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Ancak günümüzde fotovoltaik maliyetinin Avrupa ülkelerinde ki gibi ulaşılabilir seviyelere çekilerek, uygulamaların arttırılacağı ön görülmektedir. Bu noktada açığa çıkan sorun ise ülkemizde uygulama konusundaki deneyimsizlik ve fotovoltaik çatı sistemi alternatiflerinin bilinmemesidir. Ayrıca fotovoltaik çatı uygulamaları ile ilgili herhangi bir yönetmelik ve standard da bulunmamaktadır. Bu durumda niteliksiz ve yapı ile bütünleşmeyen uygulamaların gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Bu çalışmanın amacı ise fotovoltaik çatı sistemlerinin tasarımı için mimarlara, çatı sistem, çatı kaplama malzemesi üreticilerine, yüklenicilere yol gösterebilecek bir model önerisi sunmak; İstanbul ve Mersin ili örnekleri ile modeli uygulayarak fotovoltaik çatı sistem alternatiflerini ortaya koymak ve bunları değerlendirmektir.
Photovoltaic (PV) can be installed on buildings’ roofs and cover all or a part of buildings’ energy consumption without depletion of finite fossil fuel resources and emission of greenhouse gases. In Turkey, 70% of electricity production is supplied by thermal energy and 85% of this energy is produced from fossil fuels. Additionally, Turkey imports more than half of her energy requirement from abroad. Although Turkey has one of the most solar electricity generation potential in Europe, there are only a few PV applications in buildings due to financial barriers. However recent improvements at the government level regarding energy policies indicate that PV installations will be more affordable in near future. In this case, lack of experience in PV applications may result in improper constructional designs of PV roof systems. The aim of this paper is to present a model proposed for the design of PV roof systems and based on the model, case studies in which PV roof system alternatives are designed for the buildings in Istanbul and Mersin.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
fotovoltaik, güneş enerjisi, çatı sistemleri, photovoltaic, solar energy, roof systems
Alıntı