Zeminlerin Sönümünü Etkileyen Faktörler

thumbnail.default.alt
Tarih
2016 -12-16
Yazarlar
Ünal, Yeşim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Deprem gibi tekrarlı yükler altında zeminin davranışı, problemlerin çözümlenebilmesi için çok önemlidir. Bu davranışı anlayabilmek için dinamik zemin özelliklerinin bilinmesi önem taşımaktadır. Dinamik zemin özelliklerinden en önemlileri sönüm ve kayma modulüdür. Bu iki özellik gerilme-şekil değiştirme karakteristiğine bağlı olarak incelenmektedir. Bu tezde deneysel çalışma yapılmamıştır. Sönümü hesaplamak için önerilmiş ve farklı koşullar için geliştirilmiş ampirik formüller açıklanmış, sönümü etkileyen faktörler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Son olarak, sönümü arttırıcı ve zemin özelliklerini iyileştirici malzeme olarak öngörülen lastik ve fiber ile karıştırılmış zeminlerin davranışları incelenmiştir.
Earthquake is an important fact for humanity. The behaviour of soil under cyclic loading like earthquake is very important and must be analyzed to solve problems. It is possible to decrease the affect of earthquake or other cyclic loadings with improving the dynamic soil properties. Dynamic soil parameters can be evaluated from laboratory and field tests and also they can be calculated by the emperical equations. In this thesis, especially damping had been examined. Suggested and developed equations for damping were explained. Factors affecting soil damping are examined through past studies. Soil damping is affected by density, number of cycles, plasticity index, overconsolidation ratio, consolidation stress, compaction stress, saturation, mean grain size and uniformity coefficient. As a possible increasing factor on soil damping, soil mixed with granulated rubber and fiber were analyzed. For rubber effect Nakhaei et al. (2012) and Senetakis et al. (2012) data were interpreted. Also data from Torabi (2011) was used to determine damping values of fiber-sand mixtures. The results were interpreted and compared with each other.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
Sönüm Kayma Modülü, Atık Lastik Fiber, Soil Damping Shear Modulus, Rubber Fiber
Alıntı