Yüksek Binaların Yakın Çevre Bina Yüzeylerindeki Hava Akışına Etkileri-four Wınds Örneği

dc.contributor.advisor Ok, Vildan tr_TR
dc.contributor.author Yücel, Meral tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-02 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-10T12:44:55Z
dc.date.available 2015-08-10T12:44:55Z
dc.date.issued 2010-07-08 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, İstanbul-Kadıköy ilçesinde Göztepe meteoroloji istasyonu arsasına inşa edilmekte olan 43 katlı 4 yüksek binanın yakın çevre dokusu üzerindeki hava akışına etkileri rüzgâr tünelinde deneyler yapılarak incelenmiştir. Bu amaçla kentsel dokuda kule çevresinde yer alan 3 bina referans olarak seçilmiştir. Sınır tabaka, çevre bina ve kule modelleri 1/500 ölçekli olarak rüzgâr tünelinin 100x100x300cm boyutlarında kesit alanı olan deney odasına sabitlenmiştir. Deneylerde, mevcut durumda ve her bir kule inşa edildiğinde kule yüzeylerinde ve çevre bina yüzeylerinde hâkim rüzgâr yönleri Güneybatı ve Kuzeydoğu ve farklı rüzgâr hızlarında oluşabilecek basınç katsayılarının yükseklikle değişimi ortaya konulmuştur. Deneysel yönteme ek olarak Design Builder CFD programı kullanılarak rüzgâr tünelinde akım görünürleştirme deneyleri ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen bulgulara bakıldığında, özellikle hâkim rüzgâr yönünde yer alan bina yüzeyinde basınç katsayılarında ani değişimler oluştuğu görülmüştür. Özellikle 2. ve 3. kulelerin inşa edilmesiyle seçilen 3. bina yan yüzeyinde basınç katsayılarının arttığı gözlemlenmiştir. Bu durumun kentsel doku içerisinde yer alan yaya alanlarında yaya konforu ve çevre binalardaki doğal havalandırma, hava sızıntıları bakımından olumsuz sonuçlar oluşturacağı görülmüştür. Sonuç olarak, bu çalışma ile çoğu tek yapı ölçeğinde sınırlı kalan çalışmaların bir adım ötesine geçilerek kentsel ölçekte rüzgâr karakteristikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, aerodynamic effects of 43-storey 4 high-rise which are built on the site of Göztepe meteorological station in Istanbul are evaluated by doing tests in the wind tunnel. In this regard, three different buildings were chosen as a reference. 1/500 scale models of boundary layer, surrounding and four high-rise buildings are fixed to the test room which has 100x100x300cm cross section. With these tests, pressure coefficients that are changed with the height of the buildings are defined using different wind directions (45° and 225°) and wind speeds in the existing condition there is no buildings on the site of Göztepe meteorological station and the other condition when these four high-rise buildings are erected one by one. In addition to the experimental method, using Design Builder CFD simulation program were made comparisons with the flow visualization tests in the wind tunnel. Looking at the results, sudden variations were seen at the pressure coefficients on the building surfaces that replace at the prevailing wind direction. Especially, on the condition when second and third high-rise buildings were erected, accretion of the pressure coefficients on the side surfaces of the third building that was chosen in the urban area was observed. This aspect causes problems for pedestrian comfort in the urban area and natural ventilation, infiltration, exfiltration in neighboring buildings. As a result, with this study, wind characteristics are tried to be defined in urban scale while most of the studies limited only building scale. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8234
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject rüzgâr tüneli tr_TR
dc.subject İstanbul yüksek bina tr_TR
dc.subject basınç katsayısı tr_TR
dc.subject Design Builder CFD tr_TR
dc.subject akım görünürleştirme tr_TR
dc.subject wind tunnel en_US
dc.subject high-rise buildings in İstanbul en_US
dc.subject pressure coefficients en_US
dc.subject Design Builder CFD en_US
dc.subject flow visualization en_US
dc.title Yüksek Binaların Yakın Çevre Bina Yüzeylerindeki Hava Akışına Etkileri-four Wınds Örneği tr_TR
dc.title.alternative Influences Of High-rise Buildings On Local Air Flow Characteristics On External Surfaces Of Neighbouring Buildings-a Case Study Of Four Winds en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10654.pdf
Boyut:
13.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama