Hafif Ticari Bir Araç İçin Boylamsal Dinamik Model İle Araç Kütle Tahmini

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-11-12
Yazarlar
Öztop, Özer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, boyuna araç dinamik modeli kullanılarak hafif ticari bir araç için belirlenmiş koşullar altında araç kütle tahmini yapılmıştır. Aracın boyuna dinamik matematiksel modelinin elde edilmesiyle birlikte, ileride algoritmanın araç üstündeki modüle gömülmesi durumunda, kütle tahmininin gerçekleşmesi için gerekli olacak vites tahmin algoritması da geliştirilmiştir. Araçtan veri toplanması sırasında herhangi bir enstrümantasyon yapılmamış ve aracın üstünde bulunan orijinal sensörlerden alınan veri kullanılmıştır. Ölçme kaynaklı gürültü ve yüksek frekanslı terimlere filtreleme uygulanmıştır. Mevcut model ile araçtan toplanılan data ile gerçekleştirilen simülasyonlarda %5 hata oranı içerisinde kütle tahmini yapılabilmektedir. Elde edilen sonuçlar ve yapılan çalışmalar araç kütle tahmini metodolojisinin geliştirilmesi açısından faydalı olmuştur.
In this study, vehicle mass estimation is realized using a longitudinal vehicle dynamic model under predefined conditions for a light duty vehicle. Obtaining the mathematical model for the longitudinal vehicle dynamics, in order to implement the vehicle mass estimation algorithm into the vehicle control module gear estimation is utilized as well, as when to run mass estimation will be decided by gear estimation. No extra instrumentation has been done during data acquisition from the vehicle, and data coming from the original vehicle sensors has been used. Filterization is applied for the noise within the measurements and high frequency components. Simulation run with the current model, feeding the data gathered, results in a mass estimation within 5% error tolerance. The studies realized and the results obtained are beneficial for the realization of vehicle mass estimation methodology.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Kütle Tahmini, 1B Araç Dinamiği, Veri Toplama, Mass Estimation, 1D Vehicle Dynamics, Data Acquisition
Alıntı