Türkiye’de Açık Ev Uygulaması Olanaklarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Andiç, Zeynep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu tezde, Açık Ev yaklaşımı üzerine geliştirilen SAR ve OBOM tasarlama ve üretim ilkelerinin Türkiye’de uygulanabilirliği üzerine bir çalışma yapılmıştır. Türkiye’de konut ile ilgili problemlerin sayısal açıdan yetersiz oluşundan çok kalite konusunda olduğu belirlenmiş ve bunu gidermede kullanıcı katılımının gerekliliği savunulmuştur. Bu amaçla geliştirilen Açık Ev maksimum derecede kullanıcı istek ve ihtiyaçlarını giderirken gelişen çevreye durağan olan binanın uyumunu da sağlamaktadır. Bu temelde geliştirilen OBOM tasarım ve üretim düzeylerini aşamalandırarak karar ve sorumluluk alanlarını belirlemekte dolgu elemanları seviyesinde kullanıcı katılımını gündeme getirmektedir. Bu tezde kullanıcı katılımı tasarım aşamasında mümkün olmadığından, kullanıcı adına dolgu elemanlarına ilişkin kararlar mimar tarafından alınmış, ayrıca kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına maksimum derecede cevap verebilecek esnek plan tasarımları gerçekleştirilmiştir. Ataköy altıncı kısımda geleneksel sistemle gerçekleştirileceği varsayılan bir konut planı, temel ünite olarak ele alınmış ve bu plan üzerinden alternatif plan tasarımları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen planlar geleceğe yönelik gelişmelere açık olmaları hedeflendiğinden OBOM araştırma grubu tarafından geliştirilen NEN 6000 modüler koordinasyon kurallarınca revize edilerek iç mekan tasarımında ne tür değişimlerin olduğu gözlenmiştir. Sonuçta geleneksel sistemde sahip olunan tasarım özgürlüğüne bu sistem seçimi ile de sahip olunduğu, irrasyonel bir tasarım olmadıkça, kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına uygun her türlü değişimlere cevap verebilecek nitelikte tasarımlar yapımına izin verdiği anlaşılmış, Açık Ev’in Türkiye’de yaşanan kalite sorununa cevap olabilecek nitelikte olduğu gözlenmiştir
This thesis search is about the applicability of SAR and OBOM design and production principles in Turkey, which are based on Open Building System. There is no problem in Turkey about the quantity of housing construction, the basic problem is quality. For this reason, User Oriented Design is necessary. Open Building System provides all the need of users as it has provides changing of building while surrounding is changing. While OBOM, which is based on Open Building System, defines design parameters with levels; decisions and responsibilities are becoming curtain for every person or group. In the infill level users can make their decisions easily. In this thesis, in design level, the integration of the users in design level about the infill elements is not possible, so the architect has to decide for them. Also flexible house units are designed according to users’ need. The house plans of the 6th section of Ataköy which was intended to be realized by using traditional building system, was choosen as the starting point and alternative plans were produced from those. These plans were redesigned according to NEN 6000 Modüler Coordination Rules which were developed by OBOM research group, for future developments and search for the differance at inner place design. As a result, this system got equal design parametres between conventional and industrialized building systems. NEN 6000 moduler coordination system provides flexibility for the needs of various kinds of habitants (users’). As a conclusion, Open Building Systems can be approprite to solve Turkey’s problem about the quality of housing construction.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Açık Ev, OBOM, NEN 6000, Open Building, OBOM, NEN 6000
Alıntı