Dalgakıran Etrafında Dalga Etkisi İle Oluşan Sıvılaşmanın İncelenmesi

dc.contributor.advisor Çokgör, Şevket tr_TR
dc.contributor.author Öztuğ, Volkan tr_TR
dc.contributor.department Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Coastal Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-26 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-26T10:48:24Z
dc.date.available 2015-08-26T10:48:24Z
dc.date.issued 2009-06-26 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışması kapsamında %10 su muhtevasında silt bir zemin üzerinde inşa edilen 50 cm yüksekliğinde, 140 cm genişliğinde bir dökme taş dalgakırana ortalama 8 cm dalga yüksekliğine ve 1 saniye periyoda sahip düzenli dalgalar gönderilmiştir. Bu dalgaların dalgakıranın altındaki 20 cm kalınlığındaki silt zeminde yol açtığı sıvılaşma, açık deniz, kayma dairesi, topuk ve dalgakıranın ağırlık merkezinin izdüşümündeki zemin en kesitlerindeki boşluk suyu basınçlarının değişiminin gözlenmesi yoluyla incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında üç set deney yapılmıştır. Bu deney setlerinin birincisinde zeminde herhangi bir ıslah çalışması yapılmamış, dalgakıran altındaki silt zemin direk olarak dalga yüklerine maruz bırakılmıştır. İkinci set deneyde kayma dairesi ile topuk bölgesi arasına yerleştirilen altı adet taş kolonla drenaj sağlanmaya çalışılmış, böylece zemindeki boşluk suyu basınçlarının artması engellenmeye çalışılmıştır. Bu deney sonucunda taş kolonların zeminin fırtınaya dayanma süresini artırdığı, fakat belli bir süre sonra tıkanarak zemini sıvılaşmaya karşı koruyamadıkları sonucuna varılmıştır. Üçüncü deney setinde kayma dairesi ile topuk bölgesi arasına yerleştirilen geotekstil, yüzeydeki dalga yüklerinin zeminin iç kısımlarına tesir etmesini engellemiş böylece sıvılaşma süresini ciddi biçimde uzatmıştır. Fakat geotekstil de geçirimli olduğu için yine de dalgakıranda hasar meydana gelmiş fakat meydana gelen hasar, fırtına süresi göz önüne alındığında kabul edilebilir bir düzeyde kalmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, regular waves with a height of 8 cm and a period of 1 second were sent to a rubble-bound breakwater 50 cm high and 140 cm wide, which was constructed on a silty soil with a water content of 10%. The liquefaction caused by the waves on the 20 cm thick silty soil under the breakwater, was studied by observing the pore water pressure increase in the soil offshore, failure arc, toe and the projection of center of gravity of the breakwater. Three sets of experiments were made in this study. In the first set, none of the soil improvement techniques was applied to the soil, and it was exposed to the wave loads directly. In the second set of experiment, the drainage was maintained by six stone columns which were placed between the failure arc and the toe of the breakwater to prevent the increment of pore water pressures. Liquefaction occured and the breakwater was damaged. In the third set of the experiment, geotextile which was placed between the failure arc and the toe of the breakwater prevented the wave loads to reach the inner layer of the soil, so the resistance time of the soil to the liquefaction was lengthened. As a result of the permeability of the geotextile the breakwater was damaged, but considering the storm duration, the damage was tolerable. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8712
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject dalgakıran tr_TR
dc.subject sıvılaşma tr_TR
dc.subject dalga tr_TR
dc.subject breakwater en_US
dc.subject liquefaction en_US
dc.subject wave en_US
dc.title Dalgakıran Etrafında Dalga Etkisi İle Oluşan Sıvılaşmanın İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Wave-induced Liquefaction Around Breakwaters en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9550.pdf
Boyut:
8.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama