Atık Maddelerin Yol İnsaatlarında Temel Mazemesi Olarak Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Erol, Bilal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu arastırmada amaç standardize edilmemis atık malzemelerin Türkiye’de yol insaatlarında kullanılabilme ihtimalinin hem teknik açıdan, hem de çevresel açıdan degerlendirilmesidir. Bu çalısmada bilgisayar analizleri ve laboratuvar deneylerinden elde edilen bilgiler ısıgında genis kullanım alanları göz önüne alınarak çesitli atık malzemeler incelenmistir. Ömrünü tamamlamıs araç lastikleri, uçucu kül ve metal cürufu arastırmaya konu olacak atık malzemeler olarak belirlenmistir. Bu malzemeler üzerinde yapılan laboratuvar deneylerinin yanında metal cürufu için nümerik analiz ve arazi uygulaması da yapılmıstır. Arastırmada seçilen atık malzemelerin dogru uygulama sartları altında yollarda temel olarak kullanılmasının çevresel herhangi bir soruna yol açmayacagı belirtilmistir. Sonuç olarak, göz önüne alınan sartlarda atık malzemelerin yollarda temel malzemesi olarak kullanımının uygun oldugu belirlenmistir.
This research deals with the presentation of this project focusing more specifically on the approach to assess both technical and environmental acceptability of the waste and out-of-technical-specifications-material to be used as an alternative material in the road construction in Turkey. Waste tires, fly ash and metal slug were selected for this investigation based on their wide use and information extracted from computer analysis and laboratory tests. Design parameters for roads constructed using discarded metal slug, waste tires and fly ash were presented based on laboratory model studies. Also numerical analysis and field performances were conducted for the metal slug. The conclusion of this research supports that the selected waste materials as an environmentally acceptable base material in road constructions. Consequently, it is concluded that the usage of waste materials as base material for road constructions is possible for every aspect of this research.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Metal Cürufu, Yol insaatı, Temel Malzemesi, Metal Slag, Road Construction, Base Material
Alıntı