Optimum Gemi Pervane Dizaynı İçin Bir Kaldırıcı Hat Ve Kaldırıcı Yüzey Teorisinin Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-09-02
Yazarlar
Biçer, Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde, bir kaldırıcı hat ve bir kaldırıcı yüzey yöntemi kullanılarak gemi pervanesi dizayn edilmiştir. İlk olarak, kaldırıcı hat teorisi kullanılarak pervaneye ait optimum (maksimum lift tork oranı) ana ölçüler hesaplandı. Sonra, kaldırıcı yüzey yöntemi kullanılarak, kanat kesitlerine ait piç ve sehim oranları bulunarak analiz edildi. Bu analizi yapabilmek için kanat açıklığı, göbekten uca kadar devam eden panellere bölündü. Bu işler sırasında çıkan matematiksel denklem sistemi belirtilen tezde hidrodinamik piç açısı ile çözülmüş ve sirkülasyon dağılımı hesaplanmıştır. Sonrasında, Betz ve Lerbs yöntemleri kullanılarak optimum sirkülasyon dağılımı hesaplanmıştır. Optimum sirkülasyon dağılımını elde etmek için kanat kesit detayları analiz edilmiş ve tezde açıklanan kaldırıcı hat teorisi ile benzerlik gösteren bir kaldırıcı yüzey yöntemi ile modifiye edilmiştir.
In the present thesis, it is designed a marine propeller by coupling a lifting line and a lifting surface methods. First of all, it is computed optimum (max lift torque ratio) main dimensions of the propeller by a lifting line theory. Then, by using a lifting surface method, the section details of the blades such as pitch diameter ratio, and camber ratio have been found and analyzed. In order to do this, the span of the key blade is divided into a number of panels extending from hub to tip. During this case obtained mathematical equation system is solved with a prescribed hydrodynamic pitch angle, the circulation distribution has been computed. Then, with Betz and Lerb s methods the optimum circulation distribution is computed. In order to get optimum circulation distribution, the section details of blades have been analyzed and modified by a lifting surface method that is very similar to the lifting line explained in the content of thesis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Pervane, Kaldırıcı Hat Yöntemi, Kaldırıcı Yüzey Yöntemi, Optimizasyon, Betz Şartı, Lerbs Şartı., Propeller, Lifting Line Method, Lifting Surface Method, Optimization, Betz Criteria, Lerb’s Criteria.
Alıntı