Bir Erken Cumhuriyet mimarı Şehabettin Uzluk: Yazıları üzerinden bir değerlendirme

thumbnail.default.alt
Tarih
2018-06-07
Yazarlar
Çipan, Neslihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Erken Cumhuriyetin yazınsal anlamda üretken bir mimarı olan Şehabettin Uzluk hakkında şimdiye kadar fazla araştırma yapılmamış, onun mimar kimliği ise hiç incelenmemiştir. Çalışma kapsamında Uzluk'un faaliyetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle, birkaç kaynakta birbirini tekrarlayan ve kısıtlı bilgiler içeren biyografisi Uzluk ailesinden kalan eşyaların korunduğu arşivlerdeki belgeler, mektuplar ve fotoğraflarla desteklenerek detaylandırılmış sonrasında ise mimarlık, şehircilik, koruma gibi konularda düşünceleri anlaşılmaya ve dönemin mimarlık ortamındaki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır.Tezin ana kaynağını Uzluk'un yazıları oluşturmaktadır. Geniş ilgi alanlarına sahip Uzluk'un yazılarından mimarlık, şehircilik ve Konya ile ilgili olanlar seçilmiş ve tez bu yazılardan hareketle oluşturulmuş bazı başlıklarla ilerlemiştir. Uzluk'un bu konulardaki görüşleri ortaya konularak dönemin diğer mimarları ile karşılaştırılmış ve Erken Cumhuriyet Dönemi mimarlık ortamında tartışılan bu konularla dönemin mimarlık ve şehircilik anlayışı hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışma Uzluk'un yazıları ekseninde Erken Cumhuriyet mimarlık yazınındaki tartışma konularından bazılarını ele alırken; çoğu zaman müellifi, yani eser sahibini düşündüren "mimar"a bu pratik anlamından farklı olarak bakmanın mümkün olabileceğini de ortaya koyar. İnşa etmeyen bir mimarın kendini yazılarıyla mimar olarak var etme sürecini anlatır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans)-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
mimar, architect, mimarlık tarihi, architectural history, Türkiye, Turkey
Alıntı