Yedisu Fay Segmentinin Paleosismolojik Ve Morfotektonik Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sançar, Taylan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Eurasia Institute of Earth Sciences
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2006
Anahtar kelimeler
Toprak kayması, Faylar (Jeoloji), Paleosismoloji, Jeomorfoloji, Landslides, Faults (Geology), Paleoseismology, Geomorphology
Alıntı