Geleneksel Düzlem Kafes Kiriş Taşıyıcı Sistem İle Metal Kabuk Taşıyıcı Sistemlerinin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sipahi, Sezgin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Yüksek Lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, geleneksel düzlem kafes kiriş taşıyıcı sistemi ile metal kabuk taşıyıcı sistemlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Tez, ilk bölüm giriş bölümü olmak üzere, beş bolümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yapılan çalışmanın nedeni ve amacı belirtilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, geleneksel sistem olarak da adlandırılan, düzlem kafes çatı makaslarından oluşan bir sanayi yapısı ele alınmıştır. Aşık ve çatı makaslarından ibaret olan sistem statik olarak analiz edilmiş ve temeller dahil boyutlandırılmıştır. Yapı bütün öğeleri ile aşıklar, çatı makasları, kolonlar, yatay rüzgar kuşakları, yatay ve düşey rüzgar kararlılık bağları, çatı - cephe kaplamaları ve temeller ile bir bütün olarak karşılaştırmaya tabi tutulmuştur. Üçüncü bölümde, ülkemizde yeni kullanılmaya başlanan bir taşıyıcı sistem tipi incelenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nden ithal edilen bu sistem soğukta biçim verilmiş ince cidarlı metal saçların birbirine kenetlenmesinden ibarettir. Metal Kabuk olarak adlandırılan bu sistem, boyuna doğrultuda sürekli bir dairesel kemer yapı olarak tarif edilebilmektedir. Öz ağırlık, tekil yüklemeler, olağan kar yüklemesi, enine ve boyuna rüzgar yüklemeleri ve sıcaklık farkı yüklemeleri yapılarak en elverişsiz kesite göre metal saç kalınlığı tespit edilmiştir. Yine ikinci bölümde olduğu gibi yapının bütün öğeleri değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Dördüncü bölümde iki farklı taşıyıcı sistem ile çözülen yapıların metrajları çıkartılmıştır ve maliyet cetvelleri oluşturulmuştur. Son olarak, beşinci bölümde sonuçlar ele alınmış ve farklı maliyetlerin nedenleri belirtilmiştir.
This study, prepared and submitted as Master of Science Thesis, has a purpose to make comparison between conventional plane truss structural systems and metal shell structural systems. The Master of Science Thesis consists of five chapters, first of which is entrance chapter. The first chapter gives information for the reasons and purposes of the study. The second chapter of the study is assigned to the conventional plane truss structural systems. The roof structure of mentioned above system consists of plane lattice, purlins and bracing structural members. Structure, together with all its components like; purlins, horizontal and vertical bracing elements, roof trusses, columns, lateral horizontal girt elements, roof covering panels, wall cladding panels and foundations are subjected to comparison. The third chapter is separated for “Metal Shell Structures”, the system which might be considered as comparatively new application in Turkey. This system is imported from USA and consists of curved, thin metal sheet panels. Cold formed, steel sheets are connected in longitudinal direction. The thickness of the metal sheets is calculated as per worst case of the following loading circumstances; Self dead loads, concentrated dead loads, snow loads, lateral and longitudinal wind loads and variable temperature loads. For structural analysis tabulated value are used. All members of the building are subjected to comparison. In forth chapter the total quantities of the both structures are compared. Unit prices for the construction materials are defined in correlation with market conditions. In last, fifth chapter solution results are interpreted. In conclusion, precautions and steps that might lead to probable better results are recommended.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Metal kabuk sistem, Dairesel kemer, Düzlem makas kiriş, Metal shell systems, Circular arches, Plane trusses
Alıntı