Kara Kuvvetleri Personel Seçimi İçin Bir Uzman Sistem Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çetinkaya, Servet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kara Kuvvetlerinin tüm personelinin %18’ini, subay,yedek subay, uzman personel, sivil memur ve işçi olan profesyonel personel oluşturmaktadır. K.K.K.lığı subay, yedek subay, astsubay, uzman erbaş, askeri öğrenci, sivil memur ve işçi kategorilerinde yıllık olarak yaklaşık 150,000 adayı sınava tabi tutmakta ve bunların içinden en uygun olan 20,000’ini seçmeye ve sınıflandırmaya çalışmaktadır. Kara Kuvvetlerinin etkinliğini sağlayan faktörlerin başında; ülke savunması için kullanılan teknik donanımın yeterli olması, bu teknik donanımı kullanacak ve yönetecek personelin işe, işyerine uygunluğu gelir. Çünkü teknoloji tek başına Kara Kuvvetlerinin bu görevi yerine getirebilmesine imkan sağlamamaktadır. Bu yüzden bu teknolojiyi kullanabilecek en uygun personeli en uygun işe seçmek çok önemlidir. Silahlı Kuvvetler teknik bilgi gerektiren kadrolarını, bu görevleri yerine getirebilecek kaliteli personelle dolduramama zorluğuyla karşı karşıyadır. Bu sebeplerden dolayı, Silahlı Kuvvetler, şu anki personel seçim sisteminin etkinliği sorgulayıp, sistemin modernize edilmesi veya yeni bir sistemin kurulmasıyla ilgili yoğun bir çalışma içindedir. Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonucu personel seçimine yönelik bir uzman sistem modeli geliştirilmiştir. Modelin temelinde, ideal personel adaylarının değerlendirilmesinde kullanılacak test veya bataryaların belirlendiği bir kural ayarlayıcısı, kural ayarlayıcı tarafından test ve bataryayı oluşturan soruların sorulması ve cevabının alınması, personel tarafından verilen cevabın doğru veya yanlışlığına göre yeni sorunun sorulması, her soru soruluşta personelin vermiş olduğu cevaplara göre test notunu puanlandırılması ve bu işlemlerin sonunda elde edilen bilgiler ile personelin tercihlerine göre atamasının yapılmasını içeren bir çıkarım mekanizması bulunmaktadır. Doğru seçim için en önemli faktörlerden birisi de, sınavla işin programda eşleştirilmesidir. Silahlı Kuvvetlerde çok fazla iş vardır. Bu işlerin pozisyonlarının analiz edilip tanımlanması gereklidir. İş ile personel arasındaki yeterince yapılan iş analiz ve tanımlama ilişkisi o işe sahip olacak kişinin beceri, bilgi ve yeteneğiyle o iş için gerekli olan bilgi ve beceri uyuşmazlığının üstesinden gelmesini sağlar. Bu program Kara Kuvvetleri İnsan Kaynakları Değerlendirme, Seçme ve Sınıflandırma (İKDSS) Projesinin bir parçası olup, Kuvvete para, zaman kazandırıp, doğru personel seçme imkanı verecektir.
Officers, non-commissioned officers, specialists, civilian officials and workers who may collectively be called “professional personnel” comprise 18% of the Army’s manpower. The Army annually screens about 150,000 applicants and recruits 20,000 to military schools of various levels (high schools, technical occupational schools beyond high schools, or Military Academy), directly to officer and non-commissioned officer categories, and Army civilian positions. One of the most important factors in determining efficiency of Army is the skill of the personals. It is as important as the adequateness of the equipment and tools used in defense of country. Since technology alone is not capable of allowing Army to achieve its aim, it is necessary to choose personal who can cooperate with the technological structures mentioned above. In short, today, making use of the highest technology is not sufficient by itself, but it is also necessary to find the most appropriate and the best personal for duty. The Army has chronic difficulties filling its technical and highly technical job positions with qualified personnel. For this reason, the effectiveness of the Army’s present personnel selection system is questioned, and efforts are intensified to modernize it or set up a completely new system. The expert system model to personnel selection activities is developed result from working and researching. Fundamental of this model is that. There are rules about selecting test or battery for free duty. Depending on this rules, questions is asked by candidate answer result. If answer is true, the next question is harder than preceding. If answer is false, the next question is same difficulty, then calculate candidate test score. Finally, in the inference engine section, the application evaluate the candidate test score and its the other results (personality test result, … etc.) then assign personal to right duty. The most important factor in the program is test-job matching for right selection. Army has about a lot of job positions which must be analyzed and described. Concerns about person-job match must indicate adequacy of analyzing and describing the job positions appropriately, thus leading to an incongruence of job requirements and knowledge, skills and abilities of incumbents. The application is a part of Human Resources Assessment, Selection and Classification System (HRASC) Project in Army that provides saving money, time and selecting right personal to right job.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Kara Kuvvetleri, Uzman Sistem, İKDSS, BOB Test, Personel Seçimi, The Army, Expert System, HRASC, CAT, Personal Selection
Alıntı