Mobil Servislerde Radikal Ve Geliştirilmiş Yenilik Tiplerinin Adaptasyonunu Etkileyen Faktörler: Düşük Ve Yüksek Tüketici İlgilenim Düzeylerinde Model Tasarımı Ve Testi

dc.contributor.advisor Karaosmanoğlu, Elif tr_TR
dc.contributor.author Gümüşlü, Uygur tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-06-28 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T06:59:57Z
dc.date.available 2015-05-18T06:59:57Z
dc.date.issued 2010-06-29 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, durumsal ilgilenim düzeyinin mobil servis adaptasyonunu etkileyen karar vericiler üzerinde bir değişim yaratıp yaratmadığını incelemektir. Radikal ve geliştirilmiş servis inovasyonları arasındaki farklılığı açığa kavuşturma amacıyla, betimsel bir araştırma tasarımı kullanılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen temel bulgular üç ana başlık altında ele alınabilir. İlk bulgu, mobil servis adaptasyonunun, sadece algılanan inovasyon özelliklerinden değil (kullanım kolaylığı veya göreli avantaj), tüketici merkezli unsurlar (tüketici kapasitesi ve tüketici yenilikçilik odaklılığı) ve tüketici eğilimine dayanan unsurlardan (kurumsal markaya karşı tutum) da etkileniyor olmasıdır. İkincisi, farklı durumsal ilgilenim düzeylerinde, özellikle mobil servis adaptasyonunu etkileyen belli başlı kavramların geliştirilen teorik modelde ileri sürülen ilişkilerde farklılıklar yarattığı görülmüştür. Son olarak tüketicilerin farklı yenilik algılarına bağlı servis inovasyonlarının (radikal ve geliştirilmiş servis inovasyonları) kullanıcıların algılanan karakteristikler ve servis inovasyonlarını benimseme eğilimleri arasındaki ilişkide belirli değişikliklere neden oldukları sonucuna varılmıştır. Bu çalışmanın literatüre temel katkısı Teknoloji Adaptasyon Modeli (TAM)’ne tüketici merkezli karakteristiklerin (tüketici kapasitesi ve tüketici yenilikçilik odaklılığı), algılanan niteliklerin (algılanan değer ve algılanan risk) ve kullanıcı eğilimine dayalı bağımsız değişkenlerin (ikame mobil servislere karşı tutum) eklenmesi ile genişletilmesidir. Ayrıca, tüketici ilgilenimi ve servis inovasyonu adaptasyonu yazınlarının birleştirildiği hizmetler bağlamındaki az sayıdaki çalışmadan biridir. Kolayda örneklem metodunun kullanımı, varsayıma dayanan senaryolardan yararlanma ve radikal servislerin ölçümündeki zorluk bu çalışmanın kısıtları olarak özetlenebilir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study has been to analyze whether situational consumer involvement causes a major change over the determinants of service innovation adoption. With the purpose of unveiling differences among radical and incremental service innovations, an exploratory research design was utilised. The key findings of this study are three folds: Firstly, adoption of mobile service innovations are not only affected by the perceived innovation attributes but also consumer characteristics (consumer capacity and consumer innovativeness) and attitude towards corporate brand. Secondly, it has been found that under different consumer involvement levels there have been alterations in relationships, especially, regarding some of the constructs (i.e. perceived innovativeness, service innovation type) affecting mobile service innovation adoption. Finally, it can be stated that service innovations with different newness perceptions (radical versus incremental service innovations) cause a change in the relationships among perceptual characteristics and consumer’s service innovation adoption attitude. The theoretical contribution of this study has been the extension of Technology Acceptance Model (TAM) with consumer specific characteristics (consumer innovativeness and consumer capacity), perceived risk, perceived value and attitude towards corporate brand. Moreover, this study has been one of the few works encompassing consumer involvement and adoption of service innovation. The limitations of the study can also briefly be stated as, the utilization of convenience sampling method, the hypothetical scenarios and the difficulty of measuring radical services. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1953
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject hizmet pazarlaması tr_TR
dc.subject yenilik tr_TR
dc.subject Teknolojinin Kabulü Modeli tr_TR
dc.subject mobil pazarlama tr_TR
dc.subject tüketici tercihleri tr_TR
dc.subject tüketici ilgilenimi tr_TR
dc.subject mobil servisler tr_TR
dc.subject yenilik adaptasyonu tr_TR
dc.subject service marketing en_US
dc.subject innovation en_US
dc.subject Technology Acceptance Model en_US
dc.subject mobile market en_US
dc.subject consumer preferences en_US
dc.subject consumer involvement en_US
dc.subject mobile services en_US
dc.subject innovation adoption en_US
dc.title Mobil Servislerde Radikal Ve Geliştirilmiş Yenilik Tiplerinin Adaptasyonunu Etkileyen Faktörler: Düşük Ve Yüksek Tüketici İlgilenim Düzeylerinde Model Tasarımı Ve Testi tr_TR
dc.title.alternative The Determinants Of Radical Versus Incremental Mobile Service Innovation Adoption: Model Development And Testing At Low Versus High Consumer Involvement Levels en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
10567.pdf
Boyut:
982.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama