Mısır Asidik Yağının Enzimatik Esterleşmesi İle Yağ Asidi Esterlerinin Üretimi

dc.contributor.advisor Aksoy, H. Ayşe tr_TR
dc.contributor.author Gılbaz, Emel Elif tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-29T15:45:47Z
dc.date.available 2015-05-29T15:45:47Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Yağ asidi esterleri; sabun, kozmetik, gıda, plastik, ilaç gibi pek çok kimyasal endüstrilerde ve biodizel üretiminde hammadde veya ara ürün olarak kullanılan önemli, ticari yağ kimyasallarıdır. Günümüzde kimyasal katalizörlerle, yüksek sıcaklık ve basınçta, esterleşme ve transesterifikasyon reaksiyonları ile üretilen yağ asidi esterleri; mikrobiyal lipaz teknolojisi ile ılımlı koşullarda, buna bağlı olarak düşük enerji tüketimiyle, termal bozunmaya uğramadan ve saflaştırmaya gerek olmadan üretilmektedir. Bu çalışmada, yağ sanayii yan ürünü olan mısır asidik yağının, Novozym 435 (Candida Antarctica) lipazı varlığındaki enzimatik esterleşme reaksiyonu incelenmiştir. Çeşitli toplam yağ asidi/ metanol mol oranı, enzim miktarı ve sıcaklık değerleri ile n- hegzan ortamında 1.5 saat yürütülen esterleşme reaksiyonları sonucunda, mısır asidik yağının Novozym 435 (Candida Antarctica) lipazı varlığındaki enzimatik esterleşme reaksiyonu için optimum koşullar; toplam yağ asidi/metanol mol oranı: 1/0.5, sıcaklık: 30C, ve enzim miktarı: asidik yağın % 15’i olarak belirlenmiştir. Esterleşme dönüşümünü arttırmak amacıyla, belirlenen optimum koşullarda üç kademeli olarak yürütülen esterleşme reaksiyonu sonunda da, ürünün ester içeriğinin % 52,65’ten % 75,51’e yükselmesi sağlanmıştır. Ayrıca Novozym 435 lipazının serbest yağ asitlerine (SYA), triaçilgliserollere (TAG) oranla daha seçici olduğu ortaya konmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Fatty acid esters are important commercial oleochemicals which have wide applications in many chemical industries like soap, cosmetics, food, plastics, pharmaceuticals and biodisel production as raw materials or intermediates. At present, the production of fatty acid esters is performed by esterification or transesterification reactions with chemical catalysts at high temperature and pressure, but they can also be produced efficiently by microbial lipase technology under mild reaction conditions leading to reduced energy consumption without thermal dissociation and purification processes. In this study enzymatic esterification reaction of corn acid oil using lipase from Candida Antarctica (Novozym 435) was investigated. The enzymatic esterification reactions were carried out in n-hexan with different fatty acid/ methanol mol ratio, enzyme amounts and temperature, finally the optimum conditions were determined as follows; total fatty acid/methanol: 1/0.5, amount of enzyme: 15% (wt.) of acid oil, temperature: 30C. Three steps batch esterification reactıon was conducted under optimum conditions to provide high esterification conversions and the ester yield of product was increased from % 52,65 to % 75,61(wt/wt). On the other hand, it is exposed that Novozym 435 showed more selectivity to free fatty acids (FFA) than triachylglycerols (TAG). en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3787
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Enzimatik esterleşme tr_TR
dc.subject yağ asidi esterleri tr_TR
dc.subject Novozym 435 ( Candida Antarctica) tr_TR
dc.subject Enzymatic Esterification en_US
dc.subject Fatty acid esters en_US
dc.subject Novozym 435 ( Candida Antarctica) en_US
dc.title Mısır Asidik Yağının Enzimatik Esterleşmesi İle Yağ Asidi Esterlerinin Üretimi tr_TR
dc.title.alternative The Production Of Fatty Acid Esters By Enzymatic Esterification Of Corn Acid Oil en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1569.pdf
Boyut:
2.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama