Bir İnsansız Hava Aracının Kompozit İniş Takımının Tasarımı, Üretimi Ve Testleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-01
Yazarlar
Tugay, Berat Gürdal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir insansız hava aracının kompozit iniş takımının tasarım, üretim ve testleri gerçekleştirilmiştir. İniş takımına iniş sırasında gelebilecek yüklerin belirlenmesinin ardından, iniş takımı tasarımında etkili olacak kompozit malzemeler incelenmiş, var olan kompozit malzemelerin malzeme özellikleri, ankastre mesnet, esneklik ve çekme testleriyle belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra sonlu elemanlar analiz programı kullanılarak çeşitli konfigürasyonlar bilgisayar ortamında statik teste tabii tutulmuş ve içlerinden optimum tasarım belirlenmiştir. Ardından belirlenen optimum tasarımın üretim süreci başlamış, üretilen iniş takımı statik teste tabii tutularak gerekli koşulları sağlamadığı belirlenmiştir. Gerekli koşulu sağlayamayan optimum tasarım üzerinde iyileştirme çalışmaları yapılmış, ve yeni tasarım, incelenen değişik kompozit malzeme üretim yöntemlerinden biri kullanılarak üretilmiştir. Ardından gerçekleştirilen testlerle iniş takımının iniş sırasında gelebilecek yüklere dayanıklı olduğu sonucuna varılarak süreç tamamlanmıştır.
In this study, design, manufacture and testing procedures has been performed for the composite landing gear of an unmanned aerial vehicle. After the determination of the landing loads, that is going to be applied to the landing gear, composite materials, which is going to be effective on the design of the landing gear, are researched. Later, material properties of the available composite materials are determined with the help of fixed support bending test, flexural test and tensile test. Then using finite element analysis software, various configurations of the landing gear are subjected to static tests to determine an optimum landing gear design. With the determination of the optimum landing gear design, manufacture procedure is started, and real static tests are made for the manufactured landing gear. With the analysis of the test results, optimum landing gear design could not achieve to overcome the necessary conditions. As a result, optimization of the landing gear is performed and new design is manufactured with one of inspected manufacturing methods of the composite materials. Study is finalized with the tests and determination of the durability of the new landing gear to the expected landing loads.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
İnsansız hava aracı, Kompozit iniş takımı, Kompozit malzemeler, Kompozit malzeme üretim yöntemleri, Sonlu elemanlar, Çekme Testi, Üç nokta eğilme testi, Esneklik testi, Unmanned aerial vehicle, Composite landing gear, Composite materials, Manufacture methods of composite materials, Finite elements, Tensile test, Three point bending test, Flexural test
Alıntı