Endüstriyel bir üretim düzenlemesi örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Öneş, Gülnaz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu tezde, Nova Reklamcılık ve Dekorasyon A.Ş.'nin inşa ettirmeyi düşündüğü yeni fabrika binasının üretim bölümüne ait yerleşim planının hazırlanması çalışmaları konu edilmiştir. Tezin yazarı, açık hava reklamcılığı konusunda faaliyet gösteren Nova Reklamcılık AŞ. 'de Maliyet Analiz Mühendisi olarak görev yapmaktadır. Mevcut fabrikasındaki üretim bölümünün düzensiz yerleşiminden dolayı çeşitli sorunlarla karşılaşan Nova Reklamcılık A.Ş. Yönetimi, yeni taşınacakları fabrikanın bu problemleri giderecek bir yerleşim planına sahip olmasını arzu etmektedir. Yöneticiler, yazarın tezinde bu konuyu ele almasını memnuniyetle karşılamış, bu tezin kendi çalışmalarına ışık tutacağını ifade etmişlerdir. İlk bölümde, Nova Reklamcılık A.Ş. tanıtılmış ve mevcut fabrikanın üretim bölümündeki yerleşim düzeninden doğan problemler ele alınmıştır. İkinci bölümde, fabrika düzenleme yöntemleri anlatılmıştır. Bu bölümde ayrıca, sistematik fabrika düzenleme yaklaşımı hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, yazarın en uygun yerleşim planını oluşturmak üzere hazırladığı iş planına yer verilmiştir. Bu plan uyarınca yazar öncelikle anket çalışmaları gerçekleştirmiştir. Yazar daha sonra, Nova Reklamcılık A.Ş. 'deki üretim tipine en uygun fabrika düzenleme yöntemini belirlemiştir. Yazarın hazırladığı iş planı uyarınca gerçekleştirdiği tüm çalışmalar bu bölümde adım adım anlatılmıştır. Yazar, anket çalışmaları ve ikinci bölümde tanıtılan sistematik fabrika düzenleme yöntemi doğrultusunda elde ettiği verileri harmanlayarak yeni yerleşim planının taslağını oluşturmuştur. Sonuncu bölümde, yeni yerleşim planının Şirket'e sağlayacağı faydalar anlatılmıştır. Bu bölümde, çalışma ortamının yenilenmesinin karlılığı arttırıcı maddi faydalarının yanı sıra, personelin motivasyonu ile ilgili manevi faydalarına da yer verilmiştir
This thesis deals with the studies carried out in order to prepare the layout of the production site of a new factory, which is thought to be built by Nova Reklamcılık A.Ş. The author has been working in Nova Reklamcılık A.Ş. since two years as the Cost Analysis Engineer. Nova Reklamcılık A.Ş. Administrators are willing the layout of the new factory to recover the problems they are facing due to current layout of the production site. Administrators have stated that they will be glad for the author studying such a subject, which will be of help to the company as well. In the first section, Nova Reklamcılık A.Ş. is introduced. This section also comprises the problems occurring due to current layout of the production site. Second section includes the methods developed for layout planning. Systematic layout planning approach is also introduced in this section. The work plan prepared by the author takes place in the third section. Initially author has carried out survey studies in accordance with her work plan. Then author has determined the layout planning method, which most suits to the nature of the production process in Nova Reklamcılık A.Ş. All other phases of the work plan are explained step by step in this section. This section finally covers the proposed layout that is developed by gathering all the data obtained through systematic layout planning approach. Benefits of the new layout take place in the conclusion section. This section not only covers the financial gains obtained by the new layout, but also the spiritual gains which are a result of the increase in personnel's motivation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
Fabrika yerleşim düzenlemesi, Üretim, Plant layout, Production
Alıntı