Bazı Üniform Dalga Kılavuzlarında Özdeğerlerin Transmisyon Hattı Eşdeğerlikleri Yardımıyla Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Topuz, Ercan tr_TR
dc.contributor.author Yener, Namık tr_TR
dc.contributor.department Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Electronics and Communication Engineering en_US
dc.date 2000 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-17T13:51:48Z
dc.date.available 2015-12-17T13:51:48Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada bazı açık üniform dalga kılavuzlarında transmisyon hattı eşdeğerlikleri ile bu dalga kılavuzlarında modal çözümlerin ve bunlara ilişkin özdeğerlerin elde edilmesi için önerilen bir yöntem verilmektedir. Bu amaçla, incelenmek istenen açık dalga kılavuzunun, iletilen yüzey modlarını etkilemeyecek kadar uzakta seçilen bir elektromagnetik ekranla sınırlandırıldığı varsayılmaktadır. Bu ekran ile tanımlanan kapalı dalga kılavuzunun oluşturduğu sınır değer problemi tezde “incelenen problem” olarak adlandırılmıştır. Daha sonra alan ifadeleri için referans problem olarak seçilen homojen ve homojen olmayan kesitli metalik dalga kılavuzlarının özfonksiyonlarını kullanarak incelenen problem için transmisyon hattı denklemleri elde edilmektedir. İlk defa bu çalışmada göz önüne alındığı düşünülen homojen olmayan kesitli metalik dalga kılavuzunun özfonksiyonlarının kullanılmasıyla bulunan transmisyon hattı denklemleriyle çok az sayıda terim alarak açık kılavuzun propagasyon sabitinin elde edilebildiği gözlenmiştir. Bu ise, yöntemde yapılan bazı basitleştirmeler ile birlikte hem bilgisayar programlama hem de bilgisayar işlem süresinde kısalmalara yol açmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a method is given which is proposed to obtain modal solutions and their relevant eigenvalues in some open waveguides by using transmission line equivalences in these waveguides. For this purpose the structure of the open waveguide to be studied is assumed to be bounded by an electromagnetic screen which is chosen far enough not to affect the transmitted surface modes. The boundary value problem posed by the closed waveguide defined by the screen has been called “the examined problem” in this thesis. Next transmission line equations are obtained for the examined problem by using eigenfunctions of metallic waveguides with homogeneous and inhomogeneous cross-sections chosen as the reference problem for the field expressions. Transmission line equations found by use of eigenfunctions of metallic waveguides with inhomogeneous cross-sections and which are thought to be considered for the first time only in this work, have been observed to ensure obtaining of propagation constant of the open waveguide by taking very few terms. This in turn leads, together with some simplifications made in the method, to reductions in computer programming effort and in computation time. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11643
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Açık dalga kılavuzu tr_TR
dc.subject transmisyon hattı denklemleri tr_TR
dc.subject özdeğerler. tr_TR
dc.subject Open waveguide en_US
dc.subject transmission line equations en_US
dc.subject eigenvalues en_US
dc.title Bazı Üniform Dalga Kılavuzlarında Özdeğerlerin Transmisyon Hattı Eşdeğerlikleri Yardımıyla Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of Eigenvalues In Some Uniform Waveguides With The Help Of Transmission Line Equivalences en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9.pdf
Boyut:
7.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama