Çamaşır Kurutma Makinesinde Kondenser Temizleme Sistemi Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-09-13
Yazarlar
Mutludoğan, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde, çamaşır kurutma makineleri giderek yaygınlaşmaktadır. Çamaşırları klasik asarak kurutma yönteminden çok daha kısa sürede ve daha hijyenik olarak kurutması tüketiciler için önemli bir tercih nedeni olmaktadır. Kullanıcıların işlerini kolaylaştıran, ergonomik ve teknolojik trendleri yakalamış olan ürünler, hem pazar payı hemde prestij olarak beyaz eşya firmalarına üstünlük sağlamaktadır. Her ne kadar çamaşır kurutma makineleri kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırsa da, kurutma çevrimleri arasında yapılması gereken birkaç bakım gerekmektedirler. Her çevrim sonrası yoğuşturulmuş suyun boşaltılması ve kapı filtresinin temizlenmesi. 30 kurutma çevrimi sonrasında da kondenserinin çıkartılıp temizlenmesi gerekmektedir. Bu işlemler yapılmadığı takdirde düzgün bir kurutma işlemi yapılamamaktadır. Su tankının ve kapı filtresinin boşaltılması düzenli olarak yapıldığından dolayı kullanıcılar bunları aksatmamatadırlar. Ancak kondenserin temizliği 20 çevrimde bir olduğundan dolayı gözden kaçabilmektedir. Kondenser temizliği düzenli olarak yapılmadığında makinenin kurutma işlemi için harcadığı zaman ve enerji artmaktadır. Bu sorundan yola çıkarak, Arçelik A.Ş. Merkez ARGE ve Çerkezköy Kurutucu İşletmesi bünyesinde, çamaşır kurutma makinelerinde kendi kendini temizleyen kondenser sisteminin, yapılan literatür araştırmasının ardından konsept çalışmaları yapılmıştır. Seçilen method üzerinden değişik konseptler ve detay tasarımlar yapılarak prototip üretimleri ve konseptlerin test edilmesi için gereken deneyler gerçekleştirilmiştir. Tasarım aşamalarında, sistematik bir biçimde ilerlenerek adım adım gidilmiş ve konstrüksiyon sistematiğinin yol haritası izlenmiştir. Konsept prototiplerinin testleri sonucu en etkili olanı detaylı çalışılarak iyileştirilmiştir. Mevcut ürün üzerinde minimum değişiklik yapacak şekilde tasarlanmış, maliyet ve diğer beyaz eşya firmalarının konu ile alakalı aldıkları patentlerde detaylı olarak çalışılarak tasarım nihaileştirilmiştir. Bu çalışma sayesinde; “çamaşır kurutma makinelerinde kendi kendini temizleyen kondenser tasarımı” konusunda bir tez oluşturulmuştur.
Nowadays the usage of tumble dryers is widespread all over the world. Tumble dryers are chosen by consumers because it is faster are more hygenic then traditional drip dry of clothes. Home appliences companies are overclass their rivals in the fields of marketshare and prestige with their products, that own ergonomic and technological trends in their design to make usage of products easier. Although tumble dryers make users life easier, maintenance is needed between every drying cycle. This maintenace contains processes of pouring out of condensed water, cleaning of V filters after every cycle and cleaning of condenser after 30 cycles. With out this maintenance a suitable drying cycle can not be done by tumble dryer. Every cycle routine processes of pouring of condensed water and cleaning od V filter are are not forgotten by users but cleaning of condenser can be forgotten because it must be done after every 30 cycle. If condenser is not cleaned regularly, the time and enegy used for a drying cycle by machine is increased. Conceptual design is made after literature search based on this problem within Arçelik A.S Center R&D and Cerkezkoy Tumble Dryer Facility. Several conceptuaş and detail desigs are made, prototypes are manufactured and experiments are done to test these design for chosen method. At the design stage, works are done step by step systematically with the help of systematical design criteria. One of the concepts are chosen according to results of experiments done with prototypes and this concept is detailed and optimized. Design is finalized after rival companies’ patents are searched and studied about this design. Minimum change in present product and minimum cost up is aimed in this design. Through these studies, a thesis is made about “self cleaning condenser in tumble dryers” is made.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Çamaşır Kurutma Makinesi, Kondenser, Otomatik Temizleme, Filtre, Tumble Dryer, Condenser, Self Cleaning, Filter
Alıntı