Kentsel Tasarımda Bilgisayar Destekli Toplum Katılımı: Üsküdar Meydanı Örneklem Alanına Tkcbs (ppgıs) Yönteminin Uyarlanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-26
Yazarlar
Atilla, Muhammed Hüseyin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada dünyadaki katılımcı planlama ve PPGIS örneklerinin incelenmesi ile ülkemizin sosyal yapısı da ele alınarak, toplum katılımlı coğrafi bilgi sisteminin (TKCBS) ülkemizde nasıl modelleneceği irdelenmiştir. Çalışma alanı olarak da; geniş bir etki alanına sahip olan, çözülmesi gereken karmaşık problemleri bünyesinde barındıran ve tasarımına acil olarak gereksinim duyulan Üsküdar Meydanı seçilmiştir.
In this dissertation, it’s explicated that how PPGIS method could be modeled in our country after analyzing diverse examples from all over the world. Üsküdar Square is chosen as study area due to its liability as an urban design project and its huge zone of influence.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
tkcbs, cbs, katılımcı planlama, kentsel tasarım, coğrafi bilgi sistemleri, internet, web, katılım, ppgis, gis, public participation, urban design, web
Alıntı