Türk Müziği'nde Yozlaşma Sorunu

dc.contributor.advisor Ay, Göktan tr_TR
dc.contributor.author Kayhan, Ebru tr_TR
dc.contributor.authorID 137199 tr_TR
dc.contributor.department Türk Müziği tr_TR
dc.contributor.department Turkish Music en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-03-15T11:54:32Z
dc.date.available 2019-03-15T11:54:32Z
dc.date.issued 2003 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada Tttık Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'ndeki yozlaşma sorunları ele alınmıştır. Bu önemli başlık araştırılarak, incelenerek bir sonuca varılmaya çalışılmıştır. Birinci bölümde, konuya genel olarak bir giriş yapılmıştır. İkinci bölümde, genel olarak müzik konusuna değinilmiş, müzik dili ve müziğin insanlara faydaları konusu işlenmiştir. Son olarak ta Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, Batılılaşma sürecinde Türk kültür yaşamının üç olgusu olan aktarma, kültürel kopma ve yozlaşma konusu incelenmiştir. Dördüncü bölümde, Cumhuriyet öncesi dönemden günümüze kadar gelen süreçte Türk Müziği'nin geçirdiği evreler araştırılmış ve gerek filmlerle gerekse kitle iletişim araçlarının etkisiyle arabesk müziğin nasıl yaygınlaştığı konusu incelenmiş ve cevap aranmıştır. Beşinci bölümde, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'ndeki yozlaşma üzerine röportajlara yer verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this work, degeneration problem in Turkish Music is reflected on. This vital question is explored in depth and an analysis is carried out order to reach a conclusion. A general introduction has been given in the first section. In the second section, ponders the matter of music in general and deals with matters such as musical language and music's benefits for people. Finally, facts about Turkish Folkloric Music and Turkish Classical Music are portrayed. In the third section, deals with passing on, cultural disentanglement and degeneration that are three major issues of the Turkish cultural life in parallel to ongoing Westernization. In the fourth section, examines the stages Turkish Music went through from Pre- Republic period until today and how the musical genre that is so-called "Arabesque" expanded both by the influence of movies and mass media and answers are looked for. In the fifth section, interviews on degeneration problem in Turkish Music. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17810
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Kültür tr_TR
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Türk müziği tr_TR
dc.subject Yozlaşma tr_TR
dc.subject Music en_US
dc.subject Culture en_US
dc.subject Turkish music en_US
dc.subject Degeneration en_US
dc.title Türk Müziği'nde Yozlaşma Sorunu tr_TR
dc.title.alternative Degeneration Problem In Turkish Music en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
137199.pdf
Boyut:
2.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama