Yerel Geoid Modelinin Belirlenmesinde Yüzey İnterpolasyon Yöntemlerinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2016-07-20
Yazarlar
Karaca, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Farklı interpolasyon yaklaşımlarıyla oluşturulan yerel geoit modeli ile yüksek doğruluklu yükseklikler elde edilir.
High precision heights are obtined with local geoid modelling what are determined by using different interpolation algorithms.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
Geoit, Ortometrik Yükseklik, Elipsoidal Yükseklik, Geoit Yüksekliği, Yerel-bölgesel Geoit Modelleri, Geoid, Orthometric Height, Ellipsoidal Height, Geoid Height, Local-regional Geoid Modelling
Alıntı