İnşaat aile şirketlerinde kurumsallaşma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kaba, Gülşah
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kurumsallaşma; sürdürülebilir başarı için gereken iyi yönetişim sistemlerinin uygulanmasıdır. İyi yönetişim; bir şirketin istenen başarıya ulaşması için uyguladığı yönlendirme, yönetim ve kontrol sistemlerinin bütünüdür. Yönetim platformlarını, karar alma mekanizmalarını, etkin çalışma süreçlerini ve bunlar için gereken altyapıları içerir. _x000D_ Kurumsallaşma sürecine, şirketin durum tespit çalışmaları ile başlanmakta, şirketin SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)analizi yapılmakta ve daha sonra durum tespit çalışması bulguları değerlendirilmektedir. Şirket liderlik yetkinliklerinin belirlenmesiyle iş tanımları, yetkinlikler, organizasyon şeması oluşturulmakta, kişilik analizleri yapılarak “performans yönetim sistemi”ne geçilmektedir. Aile şirketi anayasası çalışmaları da yapılması gereken uygulamalar arasındadır. Bundan sonra sırasıyla aile şirketlerinin “şirket yönetim kültürü” belirlenerek “planlama departmanı” kurulur, “inşaat proje yönetim sistemi” hayata geçirilerek firma genelinde yönetsel kültür değişiminin benimsenmesi için çeşitli çalışmalar yapılır. _x000D_ Bu tez çalışması kapsamında, aile şirketlerinde kurumsallaşmanın hangi unsurları içerdiği belirtilerek, inşaat aile şirketlerinin, kurumsallaşma için geçirdikleri süreçte yapması gereken uygulamalar hakkında bir yol haritası çizmek amaçlanmıştır. Bunun için, bir inşaat aile firmasında yazarın da içinde bulunduğu kurumsallaşma süreci dahilinde yapılan uygulamalar detayları ile ele alınmış, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri modellenerek yol haritasında eksik olan yerlerine yerleştirilmiştir_x000D_
Institutionalization, is the practice of effective managerial systems for continuous success. It includes managerial platforms, decision-making mechanisms, affective work processes and the necessary infrastructure for all of them._x000D_ Institutionalization process starts with the determination of the general condition and overview, SWOT analysis is implemented and then the finding of this analysis is examined. By the determination of the leadership capabilities of the organization, job definitions, authority and organizational scheme is determined and after personality analysis “performance management system” is getting started. Family owned enterprise constitution analysis is also one of the applications of this process. After all of those applications company managerial culture of the family owned enterprise should be determined and meanwhile “planning department” should be established. Thereafter construction project management system is being implemented and some applications and efforts should be held in order to adopt the managerial cultural change and advances in the organization._x000D_ This thesis study highlights the components of institutionalization within family owned enterprises. By the way , in the construction sector what kind of applications those non-instituonal companies should implement during the process of instutionalization is aimed to make it well-examined and help implementation of these processes. Therefore, in a family owned enterprise serving the construction sector which the author of the thesis is also included in as an employee and institutionalism process is being implemented in, is analized in details. Furthermore, all the challenges faced during the process and the solutions against them are modelled._x000D_
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
İnşaat Şirketleri, Aile Şirketleri, Kurumsallaşma, Construction Company, Family Business, Institutionalization
Alıntı