Toprak Dolgu Barajlarda Yarık Oluşumu Ve Etkileri

dc.contributor.advisor Kabdaşlı, Sedat tr_TR
dc.contributor.author Rudvan, Bülent tr_TR
dc.contributor.department Su Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Hydraulics Engineerin en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-16T09:52:04Z
dc.date.available 2015-12-16T09:52:04Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada baraj gövdesinde yıkılmaya yol açacak bir yarık oluşumu ve oluşacak taşkın dalgalarının ötelenmesinde kullanılacak çözüm teknikleri irdelenmiştir. Alibeyköy barajı yıkılma senaryolarında farklı olasılıklar üzerinde durulmuştur. Senaryolarda iki farklı yıkılma sebebi belirlenmiştir. Bunlardan biri baraj gövdesinde borulanma oluşumu, diğeri ise baraj gövdesi üzerinden su aşması durumudur. En son hesaplar olabilecek en kötü duruma göre yapılmıştır. Bu da, haznedeki su seviyesi kret kotundayken taşkın olması ve dolusavak kapaklarının çalışmıyor olması durumudur. Çalışmada yarık oluşumu için “Breach”, yarıktan çıkan taşkınların ötelenmesinde “Fldwav” modellerini kullanan ve aynı isimleri taşıyan yazılımlar kullanılmıştır. Bu modellerde gereksinim duyulan enkesit bilgileri İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nden alınan 1/5000 ölçekli dijital haritalardan yararlanılarak ArcView Coğrafi Bilgi Sisteminde oluşturulan sayısal arazi modelinden üretilmiştir. Çalışmanın sonunda taşkının her bir kesite ulaşma süreleri ve bu kesitler üzerinde maksimum su seviyeleri hesaplanmıştır. Çalışma sonunda en kötü durum senaryosu için yarık oluştuktan sonra taşkının baraja en uzak kesitte maksimum değere ulaşması otuzyedi dakika olarak hesaplanmıştır. Risk haritasının oluşturulmadığı bu çalışmada bu süre yerleşim bölgelerinin organize bir şekilde terk edilmesi için yeterli bir süredir. tr_TR
dc.description.abstract In this study solution technics for dam breach formation that causes failure of dam and the routing of flood waves were investigated.In the failure scenarios of Alibeyköy Dam, different probabilities were taken into consideration. Two different failure reasons were determined in scenarios. The first reason is the piping formation at dam body, the second one is the overtopping failure. The final calculations were carried out with the worst scenario which is the flood and closed spillway gates while the resorvoir water elevation was equal to crest of the dam elevation. In this thesis “Breach” model for breach formation, and Fldwav model for flood routing were used with the same named computer programs.The necessary crossectional data were obtained from numerical area model of Arcview GIS by using the digital maps of İstanbul Büyük Şehir Belediyesi.At the end of the study the time of flood reaching to the cross sections and the peak values of water elevations at this cross sections were calculated and the time of maximum water elevation at the last cross section flood wave reaching to the most far cross section from the dam of the worst scenario . It is seen that the arrival time of maximum water elevation value at last cross section is enough for leaving the settling areas. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11500
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Toprak Dolgu Baraj tr_TR
dc.subject Yarık tr_TR
dc.subject Taşkın Öteleme tr_TR
dc.subject Borulanma tr_TR
dc.subject Earthen Dams en_US
dc.subject Breach en_US
dc.subject Flood Routing en_US
dc.subject Piping en_US
dc.title Toprak Dolgu Barajlarda Yarık Oluşumu Ve Etkileri tr_TR
dc.title.alternative Breach Formation In Earthen Dams And Its Effects en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
230.pdf
Boyut:
7.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama