Monte Carlo Yöntemi İle Gamma Dedektor Simulasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ertekin, Kubilay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, bir gamma dedektörünün simulasyonunu gerçekleştirmektir. Simulasyon için ihtiyaç duyulan program, gerçek dedektör gibi yanıt spektrumunu görüntüleyebilmelidir. Ayrıca simulasyon programının dedektör verimlerini hesaplaması da istenir. Bu çalışmada, varolan bir gamma dedektörü için bir simulasyon programı elde edildi. Bunu başarabilmek için, basit bir simulasyon programı yeniden düzenlendi, böylece istenen tüm görevleri yapan ve ilkinden tümden farklı bir simulasyon programı elde edildi. Üzerinde çalışılan program, bir NaI dedektör içindi ve mevcut dedektör için geçerli olmayan kimi parametreler içeriyordu. Kaynak kodunda tüm bunlar için etki kesiti ve yoğunluk değerleri gibi bir çok noktada değişiklikler yapıldı. Programın ara birimi de bir miktar değiştirildi. Bunlardan başka, spektrum özellikleri gözden geçirildi ve daha açık spektrumlar için gerekli iyileştirmeler yapıldı. Kısaca bu çalışmada geliştirilen simulasyon, başarılı görünmektedir. Beklenen spektrumları üretir ve hesaplanan verim değerleri, deneysel sonuçlardan çok farklı değildir.
The intention of this work is to simulate a gamma ray detector system. The simulation program that is needed for the simulation has to monitor response spectrum like a real detector. Furthermore, it is wanted the simulation program to calculate detection efficiencies. In this work, a simulation program has been obtained for an existing Ge gamma detector. To achieve this, a simple simulation program has been modified, and it has been obtained a new program which performs all desired tasks and totally different. The program on which has been worked was for a NaI detector, and it had different parameters which are not valid for the existing detector. It has been made many changes on the source code for these such as cross section and density values. The interface of the program has also been changed a bit. In addition, the response spectrum features have been revised, and it has been made needed improvements. Summary the simulation, which has been developed in this work, seems to be successful. It generates expected response spectrum, and the calculated efficiency values are not very different from experimental results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Simulasyon, Programlama, Simulation, Programming
Alıntı