Güvenilirlik Merkezli Bakım Ve Bir Endüstriyel Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-18
Yazarlar
Ünal, Gizem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bakım ile ilgili temel kavramlar ve bakım yaklaşımlarının tarihsel gelişiminden bahsedilmiştir. Bu bakım yaklaşımları içinde plansız bakım olarak da bilinen düzeltici bakım, koruyucu ve kestirimci bakım tiplerini içinde barındıran planlı bakım, üretken bakım, toplam üretken bakım, bilgisayar destekli bakım sistemleri ve güvenilirlik merkezli bakım başlıkları incelenmiştir. İlk olarak 1960’lı yıllarda havacılık endüstrisinde temelleri atılarak kullanılmaya başlanan ve gün geçtikçe nükleer santraller, petrokimya tesisleri ve boru hatları gibi diğer endüstrilerde de yerini alan güvenilirlik merkezli bakım konusu detaylandırılmıştır. Güvenilirlik merkezli bakımın tanımı, ortaya çıkışı, gelişimi, bu bakım türü ile ilgili literatür araştırması ve uygulama aşamasında izlenmesi gereken yöntem bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu bilgilerin ışığında Türkiye’nin en önemli çimento üreticilerinden birinin bakım stratejileri üzerine saha çalışması gerçekleştirilmiştir.
In this study, a general overview of maintenance is given and the historical developments in this field have been identified. These developments include corrective maintenance, preventive maintenance that consists of periodic and predictive maintenance, productive maintenance, total productive maintenance, computerised maintenance management systems and reliability centered maintenance. Reliability centered maintenance that is born in early 1960’s in aviation industry and which has spreaded to several other industries such as nuclear stations, petrochemical plants and pipe lines is explained more thoroughly. The description, evolution, related literature research and application method of reliability centered maintenance are the main headlines of this study. Based on this information, a field study is done on the maintenance strategies of one of the most important cement manufacturers in Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Bakım, Düzeltici Bakım, Önleyici Bakım, Kestirimci Bakım, Üretken Bakım, Toplam Üretken Bakım, Güvenilirlik Merkezli Bakım, Maintenance, Corrective Maintenance, Preventive Maintenance, Predictive Maintenance, Productive Maintenance, Total Productive Maintenance, Reliability Centered Maintenance
Alıntı