Gelişmekte Olan Piyasalarda Portföy Seçimini Etkileyen Faktörlerin Analizi

dc.contributor.advisor Taş, Oktay tr_TR
dc.contributor.author Doğanay, Gökçen tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:05Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:05Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasının temel amaçlarından birisi olan ülke ulusal endeklerinin, Fiyat kazanç oranı, Fiyat defter değeri ve temettü verim oranıyla ilişki gücünü ortaya koymak amacıyla, doğrusal regresyon modeli oluşturulmuştur. Her ülke için ayrı ayrı oluşturulan çoklu regresyon modelinden elde edilen sonuçların sağlıklı olması açısından çeşitli testler yapılmıştır. Regresyon çalışmalarında özellikle çekinilen durumlar olan hata terimlerin ardışık bağımlılık ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin gücü yapılan testler sonucunda irdelenmiştir. Panel data uygulamasında ise, ülkeleri gruplandırabilme imkanı olduğundan, değerleme oranları açısından birbirine yakın karakteristik özellik gösteren ülkeler bir arada incelenmiştir. Bu çalışmada da, regresyon yönteminde olduğu gibi, fiyat defter değerinin her iki grup ülkeler için de, istatistik açıdan en anlamlı oran olduğu ortaya çıkmıştır. Regresyon uygulamasında, ülkelerin bir kısmında fiyat kazanç oranı, bir kısmında ise temettü verim oranı, fiyat defter değeri ile birlikte, istatistik açıdan yüksek anlamlılığa sahiptir. Ancak panel data çalışmasında bu durum farklı sonuç vermektedir. F/K oranı ve temettü oranları anlamlılık düzeyi panel data uygulamasında zayıf çıkmaktadır. Fiyat defter değeri açısından ise tam tersine ortak karakteristik vardır. Panel data uygulaması sonucu görülen diğer bir farklı durum ise, modelde yer almayan diğer etkilerin, endeks üzerinde etkisi olduğu ve bu durumunda göz ardı edilemiyeceğidir. tr_TR
dc.description.abstract On the basis of the main purpose of this thesis, lineer regression model is created to find out the relation between independent variables (P/E, P/B, Dividend Yield Ratio) and dependent variable (Stock Exchange Index). For each country, this model is created individually and some test are applied to examine the effects which have possibility to show the results differently. After these tests it is clarified that the significance results of some countries are affected by autocorrelated errors and strong relation between independent variables. In the last part, by the help of regression coefficients, the countries are grouped each other. The countries which have similiar regression coefficiens are put into same groups . Finally, Argentina, Check Republic and Egypt are the members of one group and Chile, S.Africa, Colombia and Turkey are the members of second group. These groups are tested with fixed effect that is part of panel data. The results show that expecially the evaluation values belong to the first group have a very strong explanation power for dependent variable which are countries’ stock index. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2013
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Değerleme Oranları tr_TR
dc.subject F/K tr_TR
dc.subject F/D tr_TR
dc.subject Temettü oranı tr_TR
dc.subject Regresyon tr_TR
dc.subject Evaluation Values en_US
dc.subject P/E en_US
dc.subject P/B en_US
dc.subject Dividend Yield en_US
dc.subject Regression en_US
dc.title Gelişmekte Olan Piyasalarda Portföy Seçimini Etkileyen Faktörlerin Analizi tr_TR
dc.title.alternative The Analysis Of Factors That Effect The Selection Of Portfolio In Emerging Markets en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3947.pdf
Boyut:
1.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama