İstanbul Kent Mekânında Kültürel / Yaratıcı Endüstrilerin Mekânsal Dağılımı Ve Yer Seçim Kriterleri - Beyoğlu Örneği

dc.contributor.advisor Çıracı, Hale tr_TR
dc.contributor.author Öztürk, Fatma Pelin tr_TR
dc.contributor.department Kentsel Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Urban Design en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-19 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-20T13:32:32Z
dc.date.available 2015-05-20T13:32:32Z
dc.date.issued 2009-07-01 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kültürel / yaratıcı endüstrilerin İstanbul’daki mevcut mekânsal dağılımları ve sektörlerin Beyoğlu ilçesindeki yer seçim kriterleri; karşılaştırmalı analiz yöntemi ve sektör çalışanları ile yapılan birebir görüşmeler ile irdelenmiştir. Tez çalışmasının temelini oluşturan kavramsal inceleme ile kültür, popüler kültür, kitle kültürü, kültürel endüstriler ve yaratıcı endüstriler terimleri incelenmiş, çeşitli örnekler üzerinden sektörlerin kent mekânını kullanım biçimleri, yer seçimi kriterleri karşılaştırılmıştır. İstanbul’da bu endüstri oluşumlarının mevcut sektörel yapısının incelenmesinin ardından, kent planlama çalışmalarındaki yeri, sektörlerin kentsel ekonomik gelişme için taşıdığı önem değerlendirilmiştir. Beyoğlu’nda kültürel / yaratıcı endüstrilerde çalışanlar ile karşılıklı görüşme yöntemi ile yapılan araştırma da ise sektörlerin yer seçimini etkileyen sosyal ve fiziksel bileşenler tespit edilmiştir. Sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında ise, kültürel / yaratıcı endüstrilerin mekânı kullanım yollarının, kümelenme sebeplerinin ve yer seçimi kriterlerinin benzer olduğu gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, by the comparative analysis and the interviews with the creative workers, the current spatial distributions in Istanbul and the locational criteria of these industry formations in Beyoğlu are evaluated. The fundamental notions; culture, popular culture, mass culture, creativity, cultural industries and creative industries are examined. To point out the variations and similarities in different cases, the locational criteria and effects of these industry formations on urban areas are compared. In Istanbul these industry formations are strategically prominent for the development of the city as a result of spatial and economic restructuring effects on the city. In order to understand the existing pattern, the policy implications, planning practices and the urban regeneration project of Istanbul metropolitan municipality are considered. The interviews with the creative workers in Beyoğlu demonstrate the social and economic components that effect the spatial distributions and locational criteria of the sector. The comparison of the results with the examples given in the literature was in a good agreement; the reasons of clustering, effects of urban fabric and spatial tendencies of cultural / creative industries overlap in different cases. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2307
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject kültürel / yaratıcı endüstriler tr_TR
dc.subject yer seçim kriterleri tr_TR
dc.subject mekânsal dağılım tr_TR
dc.subject İstanbul tr_TR
dc.subject Beyoğlu tr_TR
dc.subject cultural / creative industries en_US
dc.subject locational criteria en_US
dc.subject spatial distribution en_US
dc.subject Istanbul en_US
dc.subject Beyoglu en_US
dc.title İstanbul Kent Mekânında Kültürel / Yaratıcı Endüstrilerin Mekânsal Dağılımı Ve Yer Seçim Kriterleri - Beyoğlu Örneği tr_TR
dc.title.alternative The Spatial Distributions And Locational Criteria Of The Cultural / Creative Industries In Istanbul Urban Area - Beyoglu Case en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9440.pdf
Boyut:
3.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama