Rize-çamlıhemşin İlçesi Şerif Reyhan Konağı Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-05-24
Yazarlar
Reyhan, Sevi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmaya konu olan Şerif Reyhan Konağı, ailenin yapıyla sürekli ilgilenmesi ve gerekli onarımları zamanında yaptırması sonucunda korunmuş durumdadır. Yapının mevcut durumunun tespit edilmesi sırasında gözlenen hasarların ise en kısa zamanda onarılması önerilmiştir. Onarım önerilerinin yanı sıra kullanım önerileri de, bu tip yapılar için son derece önem kazanmıştır. Bölgede, mevsimlik kullanım yüzünden yapıların çoğu bakımsız kalmaktadır. Kalabalık aileler için yapılan bu tip yapıların, günümüzde bölgede gündeme getirilen turizm faaliyetlerine nasıl katılabileceği araştırılmıştır. Şerif Reyhan Konağı’nın bir kısmının pansiyon olarak değerlendirilmesi ve bu işleve yönelik çeşitli çevre düzenlemelerinin yapılması önerilmiştir. Şerif Reyhan Konağı Restorasyon Projesi aracılığıyla bölgedeki benzer yapıların uzun vadede ve sürdürebilir biçimde korunması için evsahibi-yerel yönetim-misafir arasında bir model geliştirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Her aile kendi imkanıyla onarım yapamadığı gibi, bölgede nüfus yoğunluğunun giderek azalması da büyük sorunlardan biridir. Eğer güncel yazılı basında tartışıldığı gibi bölgede bir turizm potansiyeli var ise, bu potansiyelin mutlaka bölgedeki anıtsal ve sivil mimariyi koruyacak biçimde oluşturulan bir sistem çerçevesinde değerlendirilmesi gereklidir.
The subject of this thesis, Şerif Reyhan Mansion is very good in health because of the continuous care and repairs made by the family. The state of conservation is also good but during survey, some deterrioration was detected. The conservation and re – use proposals for the building were generated in content of the study. The buildings in the region including Şerif Reyhan Mansion, were designed to serve crowded families and multiple users. But nowadays, re – use of these kind of buildings is a serious problem in the area. The use of the buildings in tourism function, like hotels and guesthouses, is a solution for continuous maintenance and usage of building stock. As a proposal, it is projected that the local authorty in the region such as municipality or governor supervise a study in the region, to identify the building stock and search the potentialities of re – functioning the buildings. For example, museum – houses, are a way of re – use for highly decorated or artistically handycrafted buildings. The insignificant income, which was gained from the visitors, can be put in a fund, used for maintenance and conservation of the building. The main point is to perform continuous repairs; not making radical interventions to save the buildings.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
geleneksel mimari, Rize-Çamlıhemşin, koruma, traditional architecture, Rize-Çamlıhemşin, conservation
Alıntı