İki Farklı Saf Kültür Ve Aktif Çamur Üzerinde Triklosan Toksisitesinin Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Mantaş, Elif Pehlivanoğlu tr_TR
dc.contributor.author Görenoğlu, Eren tr_TR
dc.contributor.authorID 464790 tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-04-03 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T11:25:09Z
dc.date.available 2015-09-02T11:25:09Z
dc.date.issued 2013-04-17 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, iki farklı saf kültür ve aktif çamur üzerinde Triklosan toksisitesi incelenmiştir. Aktif çamur OTH deneylerinde 6 mg/L Triclosan (TCS) deney konsantrasyonunun, lipit sentezini inhibe ederek yarışmasız inhibisyona (non-competetive) yol açtığı gözlemlenirken 0,8 mg/L konsantrasyonda herhangi bir inhibisyon etkisi görülmemiştir. TCS’nin Vibrio fischeri üzerindeki toksik etkisinin göstergesi olarak EC50 değeri 0,67 mg/L olarak saptanmıştır. Bu değer algal büyüme inhibisyonu testiyle, bir tatlı su algi olan Pseudokirchneriella subcapitata için 7,74 µg/L bulunmuştur. Doğrudan fotoliz sonucunda V. fischeri için EC50 değeri 1,29 mg/L’ye yükselmiştir. LC-MS/MS ile yapılan ölçüm sonucuna göre 3 saat UV ışınına maruz bırakılan TCS’nin % 40 oranında parçalandığı ile tespit edilmiş ve böylece, EC50 değerindeki yükselme TCS konsantrasyonunun azalması ile açıklanabilmiştir. İndirekt fotolizde ise (hümik madde varlığında) foto-parçalanma direkt fotolize göre biraz daha fazla gerçekleşmiş ve V. fischeri için EC50 değeri 1,37 mg/L’ye yükselmiştir. P. subcapitata için ise doğrudan fotoliz sonrası EC50 değeri 8,70 µg/L olarak bulunmuştur. Bunlara ek olarak TCS’ nin sinerjistik toksik etkisi, bakteri direncine yol açma olasılığı ve endokrin bozucu etkileri sucul ortam komüniteleri için detaylı biçimde incelenmelidir. tr_TR
dc.description.abstract In this study triclosan toxicity was determined on two pure culture and activated sludge. The experimental results indicated that triclosan shows non-competitive inhibition effect to the heterotrophic biomass at concentrations around 6.0 mg/L probably by inhibiting lipid synthesis and almost no effect was observed at a Triclosan (TCS) concentration of 0.8 mg/L. The EC50 concentration for 15-min bacterial luminescence bioassays was determined as 0.67 mg/L whereas the EC50 value for algal growth inhibition for freshwater algae was 7.74 μg/L. Moreover, the effect of direct and indirect photolysis on the toxicity of triclosan was studied in the absence and presence of humic substances, respectively. The EC50 value for Vibrio fischeri after photodegradation was 1.29 mg/L and the LC-MS/MS measurements where 40% decrease in the signal intensity of TCS was observed indicated that the increase in the EC50 is due to the decrease in TCS concentration. After indirect photolysis (presence of humic substance) the EC50 value was further increased to 1.37 mg/L suggesting that photolysis will be an important process for detoxification of TCS in natural waters. The EC50 value for Pseudokirchneriella subcapitata after direct photolysis of triclosan was found as 8.40 μg/L. In addition, other effects of TCS such as a synergistic toxic effect, building of bacterial resistance and endocrine disrupting effects should be thoroghly studied in order to establish its effect on aquaeous communities. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8909
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Triclosan tr_TR
dc.subject Vibrio fischeri tr_TR
dc.subject Pseudokirchneriella subcapitata tr_TR
dc.subject Aktif çamur tr_TR
dc.subject Fototoksisite tr_TR
dc.subject Direkt fotoliz tr_TR
dc.subject Indirekt fotoliz tr_TR
dc.subject LC-MS/MS tr_TR
dc.subject OTH tr_TR
dc.subject Triclosan en_US
dc.subject Vibrio fischeri en_US
dc.subject Pseudokirchneriella subcapitata en_US
dc.subject Activated sludge en_US
dc.subject Phototoxicity en_US
dc.subject Direct photolysis en_US
dc.subject Indirect photlysis en_US
dc.subject LC-MS/MS en_US
dc.subject OUR en_US
dc.title İki Farklı Saf Kültür Ve Aktif Çamur Üzerinde Triklosan Toksisitesinin Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of Triclosan Toxicity On Two Pure Culture And Activated Sludge en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13443.pdf
Boyut:
1.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama